Skip til primært indhold

Kommunernes klimaplaner farver Region Syddanmark grøn

Svendborg og Aabenraa Kommune har som et led i partnerskabsprojektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark – nu vedtaget klimaplaner, der lever op til målsætningerne i Parisaftalen. Snart følger flere syddanske kommuner trop, og indsatserne i klimaplanerne skal være med til at gøre regionen klimaneutral og sikre syddanskerne mod klimaforandringerne.

Nu ruller klimaplanerne ind i de syddanske kommuner. Både Svendborg og Aabenraa har netop fået vedtaget en ambitiøs plan for, hvordan de hver især bliver drivhusgas-neutrale inden 2050 og ruster sig til fremtidens klimaforandringer. Det særlige ved klimaplanerne er, at de er godkendt ud fra kravene i partnerskabsprojektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark, som Realdania, KL, Region Syddanmark og de øvrige fire regioner står bag. I de kommende tid forventes flere syddanske kommuner også at vedtage deres klimaplaner.

Landets kommuner har i DK2020-projektet fået rådgivning og sparring af regionerne, Kommunernes Kontaktråd (KKR) og CONCITO – Danmarks grønne tænketank til at udarbejde klimaplaner, der lever op til Parisaftalens mål og globale standarder defineret af C40, der er et netværk af megabyer og storbyer, der har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser. Det betyder, at kommunernes klimaplaner modtager godkendelse fra C40 om, at planerne lever op til kravene i den internationalt anerkendte metode Climate Action Planning Framework.

I Syddanmark har KKR Syddanmark og regionen ud over at rådgive kommunerne også bidraget med analyser og datagrundlag. Region Syddanmark har f.eks. stillet en oversvømmelseskortlægning til rådighed, så kommunerne har kunnet se, hvor der nu og i fremtiden er risiko for oversvømmelse fra havet, nedbør, vandløb og grundvand og have et opdateret grundlag for at prioritere deres klimatilpasningsindsats.

Vigtigt skridt på vej mod et mere klimabevidst Syddanmark

I Syddanmark har samtlige kommuner kastet sig ind i arbejdet med at lave klimaplaner. I 2019, da DK2020 startede som et pilotprojekt for 20 af landets kommuner, deltog fem syddanske kommuner (Assens, Fredericia Middelfart, Sønderborg og Vejle) og udarbejdede klimaplaner.

Siden er DK2020 blevet udvidet til at gælde alle landets kommuner, og i denne fase er Svendborgs og Aabenraas klimaplaner de første syddanske kommuner, der opnår den eftertragtede internationale C40-certificering, som bevis på, at klimaplanen flugter med målene i Parisaftalen.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Stort tillykke til Svendborg og Aabenraa med deres ambitiøse DK2020-klimaplaner. Vi kan allerede nu mærke konsekvenserne af klimaforandringerne i vores region, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi i fællesskab tager ansvar og finder løsninger, så vi kan bidrage til en mere bæredygtig region. Aabenraa, Svendborg og de øvrige syddanske kommuner har taget opgaven på sig, og jeg vil gerne takke for det gode samarbejde, vi har haft i partnerskabet omkring DK2020 og med de enkelte kommuner omkring deres klimaplaner. Jeg er stolt af, at vi har vilje og politisk handlekraft til at finde og skabe løsninger i fællesskab på tværs af kommuner og regioner.

Forpligtende netværk for klimaambitiøse byer

I Aabenraa Kommune er der stor stolthed over den internationale anerkendelse af klimaplanen. Borgmester i Aabenraa Kommune Jan Riber Jakobsen (K) siger:

-  Jeg er stolt over, at vi nu har en politisk vedtaget klimaplan, som vi kan bruge som ramme for den grønne omstilling i fremtiden. Som DK2020-kommune har vi løbende et stærkt samarbejde med Region Syddanmark og andre kommuner, hvilket kun styrker vores klimaarbejde i fremtiden.

Også i Svendborg er glæden stor. Borgmester i Svendborg Kommune Bo Hansen (S) siger:

-  Klima og bæredygtighed har heldigvis længe været en høj prioritet i Svendborg Kommune. Men vi ved også godt, at vi alle sammen skal op i tempo, hvis virkeligheden ikke skal indhente os på trods af gode intensioner. Nu glæder vi os over at have en enormt ambitiøs og detaljeret klimahandleplan for, hvordan vi rent praktisk skal nå vores mål. Det er vejen frem, at vi både arbejder med det lange perspektiv i større fællesskaber som det her i Syddanmark, og så handler meget konkret på nye måder at indrette os på helt ned i den lokale hverdag.

Faglig sparring og samarbejde løfter klimaplaner til internationale standarder

Indsatserne i Svendborgs og Aabenraas DK2020-klimaplan er prioriteret ud fra data, analyser og viden, som partnerskabet i DK2020 har bidraget med. At den faglige sparring og rådgivning nu munder ud i godkendte DK2020-klimaplaner i kommunerne får også smilet frem i det syddanske Kommune Kontaktråd (KKR Syddanmark).

Johannes Lundsfryd (S), der er formand for KKR Syddanmark og borgmester i Middelfart Kommune, siger:

- Stort tillykke til Aabenraa og Svendborg – der er grund til at være stolt over den anerkendelse, kommunerne har fået. Der ligger et stort arbejde bag klimahandleplanen, som alle involverede kan være stolte af. Som formand for KKR Syddanmark ser jeg frem til næste skridt i det fælles arbejde med en grøn omstilling i Syddanmark. Den grønne omstilling griber fat i et vidt felt, som kalder på brede partnerskaber og samarbejder.

Fakta om DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark.

DK2020 startede som et pilotprojekt i 2019, hvor 20 danske kommuner – heraf fem syddanske kommuner (Assens, Fredericia Middelfart, Sønderborg og Vejle)  deltog og udarbejdede klimaplaner.

I november 2020 blev projektet gjort landsdækkende under navnet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Realdania, KL, Region Syddanmark og de fire øvrige danske regioner stod bag projektet, og inviterede landets kommuner til at deltage. I den første optagelsesrunde tilsluttede 44 kommuner sig, og i efteråret 2021 kom anden optagelsesrunde, hvor yderligere 31 kommuner meldte sig til.  

Når DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark – er færdigt har alle kommuner i Region Syddanmark udarbejdet ambitiøse klimaplaner.

Undervejs i forløbet får kommuner i projektet sparring og rådgivning fra fem geografiske organiseringer med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, så planerne lever op til international best practice inden for klimaplanlægning. CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet projektleder og er sammen med det internationale bynetværk C40 videnspartner.

Med DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark – er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Det betyder, at kommunernes klimaplaner lever op til de internationale C40-standarder og til målsætningerne i Parisaftalen. Dermed er DK2020-kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer.

Læs mere om DK2020 (Realdania)

APPFWU02V