Skip til primært indhold

Gammel forurening ved Dyrehavegårdsvej skal undersøges

Under forberedelserne af et boligbyggeri på Dyrehavegårdsvej 38 i Kolding er der opdaget forurening, som sandsynligvis stammer fra en tidligere farve-lak-virksomhed. Birch Ejendomme - der overtog grunden i maj 2022 - er sammen med Region Syddanmark og Kolding Kommune i tæt dialog om de næste skridt og undersøgelser.

I forbindelse med fjernelse af fundamentet på Dyrehavegårdsvej 38 stødte Birch Ejendomme på nedgravede tønder med kemikalier under en tidligere bygning. Indholdet af tønderne afgav en kraftig lugt. Tønderne er efterfølgende blevet tildækket igen for at undgå yderligere lugtgener.

Undersøgelser af jorden har vist indhold af bl.a. opløsningsmidler og klorforbindelser.

Det er for tidligt at vurdere omfanget af forureningen, og derfor kan der ikke gives et bud på, hvad det i givet fald vil få af betydning for byggeprojektet.

Undersøgelse sættes i gang

Region Syddanmark iværksætter nu en indledende undersøgelse af hensyn til naboerne for at få kortlagt omfanget og indholdet af forureningen. Formålet med undersøgelsen er at få et overblik over forureningen for herefter at kunne tage stilling til, hvad der skal ske.

Region Syddanmark, Birch Ejendomme og Kolding Kommune holder torsdag den 27. oktober 2022 informationsmøde for de nærmeste naboer for at sikre en tæt og god dialog.

APPFWU02V