Skip til primært indhold

Flotte vaccinationstal i Region Syddanmark trods fordelingsudfordringer

Udfordringer med at få fordelt influenza-vacciner i Region Syddanmark har givet anledning til frustration hos de praktiserende læger. Men trods udfordringerne kan regionen fremlægge flotte vaccinationstal én måned efter opstarten af COVID-19- og 14 dage efter opstarten af influenza-vaccinationerne og pneumokok-vaccinationerne.

Billede af læge giver vaccine i arm på mand.

En flot indsats af de praktiserende læger, apotekerne samt vaccinationscentrene har sikret en god start på vaccinationsindsatsen i Region Syddanmark.

Siden regionen begyndte at vaccinere for én måned siden er status følgende:

  • I Region Syddanmark er der givet cirka 162.600 influenza-vacciner ud af 280.700 invitationer. Det svarer til 58 procent af målgruppen på de +65-årige.
  • I Region Syddanmark er der givet cirka 218.900 COVID-19-vacciner ud af 509.500 invitationer. Det svarer til 43 procent af målgruppen på de +50-årige.
  • I Region Syddanmark er der cirka 12.800 pneumokok-vacciner ud af 84.700 invitationer. Det svarer til 15 procent af målgruppen på de +65-årige.

Region Syddanmark har ellers oplevet udfordringer med skæve fordelinger af influenza-vaccinerne hos de praktiserende læger, men det har endnu ikke kunnet ses på tallene.

Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen er glad for, at regionen på trods af fordelingsproblemerne har formået at vaccinere så mange syddanskere:

- Jeg vil gerne sende en kæmpestor ros til vores vaccinationscentre, apotekerne og ikke mindst de praktiserende læger, der har formået at løfte indsatsen, så vi nu 14 dage efter start har fået vaccineret rigtig mange syddanskere mod influenza.

Skævhed i fordelingen af influenza-vacciner

Det er første gang, at influenza-vaccinerne bliver givet både hos egen læge, hos apotekerne og i vaccinationscentrene. Det har været en vanskelig opgave at forudsige, hvor borgerne vil vaccineres og derefter fordele regionens tildelte 335.000 influenzavacciner mellem 313 lægepraksis, 48 apoteker og 7 store vaccinationscentre.

De praktiserende læger fik tilbudt vacciner svarende til halvdelen af deres patienter i målgruppen. Men såfremt de havde booket flere patienter ind eller havde lavet en aftale om at vaccinere patienter fra en nabopraksis, kunne de bestille flere.

Efter de første ugers bestillinger viste det sig, at de praktiserende læger havde bestilt 2/3 af regionens kvote. Region Syddanmark var derfor nødsaget til at stoppe med at levere influenza-vacciner til de praktiserende læge, så der også var vacciner til de borgere, der ønskede vaccination i et vaccinationscenter. Det medførte, at nogle læger nåede at få rigtigt mange vacciner hjem, mens andre fik relativt få.

Derudover har Statens Serum Institut i nogle tilfælde fremsendt flere vacciner, end de enkelte lægepraksis har bestilt.

Koncerndirektør Kurt Espersen er ærgerlig over den uro, der af mange årsager har været omkring fordelingen af vaccinerne:

- Det har været Region Syddanmarks ambition at sende en stor andel af influenzavaccinerne til de praktiserende læger for at sikre et nært vaccinationstilbud til borgerne. Men vi må være ærlige og sige, at setuppet ikke har fungeret optimalt, når vi undervejs må lukke ned for leveringerne af hensyn til vaccinationscentrene, og fordelingen mellem lægerne efterfølgende viser sig skæv. Det er noget, som vi alle sammen har lært noget af.

Vaccinationscentrene har snart nået deres vaccinationskvote

Der er fortsat masser af influenza-vacciner i Region Syddanmark fordelt ud på regionens lægepraksis, mens regionens vaccinationscentre efterhånden er nået i mål med at vaccinere deres tildelte andel.

Region Syddanmark arbejder dog på at skaffe flere vacciner hjem, så der fortsat vil være mulighed for at vaccinere i vaccinationscentrene. Indtil da må regionen nu begrænse antallet af ledige tider i vaccinecentrene og henvise til de praktiserende læger.

Hvis ens egen læge ikke har vacciner og kan henvise til en anden læge, kan borgerne kontakte Region Syddanmarks hotline, der kan anvise, hvilke læger der tilbyder vaccination.

Regionens hotline kan kontaktes på telefonnummer 99 44 07 17.

Regionen undersøger muligheden for at bestille flere vacciner hjem

Region Syddanmark har henvendt sig til de centrale myndigheder for at undersøge mulighederne for at købe flere influenzavacciner.

I forhold til COVID-19-vacciner og pneumokok-vacciner, så får vaccinationscentrene og de praktiserende læger løbende leveret vacciner over den kommende tid.

APPFWU02V