Skip til primært indhold

Sammenbrud i forhandlingerne om ny lægevagtaftale

Region Syddanmark har ikke kunnet nå til enighed med PLO-Syddanmark om en ny lægevagtaftale. Selvom der ikke er blevet indgået en aftale, kan borgere med akut opstået eller forværret sygdom fortsat ringe og få hjælp ved lægevagten.

Der bliver ingen ny lægevagtaftale i Region Syddanmark på nuværende tidspunkt. På trods af mange forhandlingsmøder og regionens store bestræbelser på at indgå en lægevagtaftale, har Region Syddanmark og PLO-Syddanmark ikke kunnet blive enige.

Region Syddanmark har siden foråret forsøgt at forhandle en ny aftale med PLO-Syddanmark, men uden held. Den tidligere aftale udløb 1. oktober 2022, efter PLO Syddanmark opsagde aftalen 1. april 2022.  

Manglende forhandlingsvilje fra PLO-Syddanmark

Udvalgsformand for Region Syddanmarks Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen, Bo Libergren (V), fortæller, at regionen har været villig til at finde kompromiser på en række punkter, som skulle imødekomme de praktiserende lægers ønske om at blive aflastet i deres vagtbelastning, men PLO-Syddanmark har ikke været indstillet på at indgå aftaler, som sikrer et nært lægevagtstilbud til hele regionen og på rimelige vilkår. Og det har været helt centralt for de regionale forhandlere:

- Vi skal stå på mål for, at vi har en lokalt forankret vagtlægeordning, som giver patienterne mulighed for hjælp til pludselig opstået eller forværret sygdom, hvad enten det kan håndteres telefonisk, på video eller ved, at lægen tilser patienten. Vi har været indstillet på, at gøre det mere attraktivt for lægerne at tage vagter, og vi har forsøgt at finde kompromiser i forhold til nogle af de øvrige krav, som PLO-Syddanmark er kommet med. Vi har kort sagt været villige til at se på en lang række løsninger, men vi må konstatere, at vi er for langt væk fra hinanden i forhold til, hvad vi hver især mener, vi kan byde borgerne.

I Region Syddanmark er der pt. omkring 800 praktiserende læger. Derudover er der ca. 360 læger, som ikke har en praksis, men som også indgår i betjeningen af lægevagten.

Borgere kan fortsat ringe til lægevagten

Den tidligere aftale mellem PLO-Syddanmark og Region Syddanmark indebar bemanding af i alt 21 konsultationssteder. Siden 2020 har PLO-Syddanmark dog egenhændigt lukket 11 konsultationer, så der er lægevagtskonsultation ti steder i regionen.

Selvom forhandlingerne er brudt sammen, vil PLO-Syddanmark dog fortsat drive lægevagten. PLO-Syddanmark oplyser, at antallet af konsultationssteder vil være 10 steder som nu.

Efter forhandlingernes sammenbrud er regionens servicemål ikke længere gældende, i forhold til hvor lang ventetiden må være i telefonen, og hvor lang ventetiden må være, hvis borgerne skal have en konsultation eller lægebesøg.

Bo Libergren understreger, at borgerne fortsat kan få hjælp i lægevagten, men man kan risikere længere ventetider. Bo Libergren har været regionens chefforhandler undervejs og er blevet sekunderet af Jette Damsø Henriksen (S), Dan Skjerning (S) og Carsten Sørensen (DF).

Formål med forhandlingerne var at vende tilbage til en normaltilstand

Region Syddanmark har igennem forhandlingerne forsøgt at lande en aftale, der bragte lægevagtsbetjeningen tilbage til en normaltilstand, så borgerne har et tilfredsstillende tilbud. Men det er altså ikke lykkedes.

Bo Libergren siger:

- Vi har nu i lang tid nødtvunget accepteret, at PLO-Syddanmark har leveret en lægevagtsordning, der ikke lever op til aftalen, som vi har indgået med dem, men nu hvor forhandlingerne er strandet, må vi sætte foden ned og skrue bissen på.

Voldgiften og fratagelse af sekretariatstilskud kan blive næste skridt

De praktiserende læger har fortsat en forpligtigelse i forhold til at bemande lægevagten, da det er en del af den nationale overenskomst, der er indgået mellem PLO og Danske Regioner.

Ifølge overenskomsten er det regionen, der tilrettelægger lægevagten, mens de praktiserende læger bemander den. Og med udsigten til, at PLO-Syddanmark nu egenrådigt beslutter, hvordan lægevagten skal se ud, så bryder de efter Region Syddanmarks opfattelse overenskomsten.

Derfor overvejer Danske Regioner via Regionernes Lønnings og Takstnævn nu at trække PLO i Voldgiftsnævnet, og Region Syddanmark vil fratage dem et tilskud på 5 millioner kroner, som PLO-Syddanmark får som driftstilskud til lægevagtssekretariatet.

APPFWU01V