Skip til primært indhold

Rekrutteringsudfordringer og en stigning i henvisninger kræver ændringer i Børne- og Ungdomspsykiatrien

Rekrutteringsudfordringer og en voldsom stigning i antallet af henvisninger presser børne- og ungdomspsykiatrien over hele landet. Regionsrådet i Region Syddanmark igangsatte derfor i maj en grundig dialogproces med politikere, medarbejdere, patienter og pårørende samt samarbejdspartnere for at finde mulige løsninger. Det har ført til en række løsningsforslag, der nu skal behandles politisk.

Overalt i landet oplever de psykiatriske afdelinger udfordringer med at rekruttere og holde på speciallæger. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark mærker også til dette problem. Samtidig bliver flere og flere børn og unge henvist til psykiatrisk udredning. Det har medført alt for lange ventetider, der kalder på handling og ændringer.

Derfor er Region Syddanmark nødt til at foretage justeringer inden for området, som ikke kun løser udfordringerne lige nu, men som også på sigt skaber en mere robust Børne- og Ungdomspsykiatri.

Dialogmøder har tydeliggjort udfordringer og mulige løsninger

For at sikre bæredygtige løsninger på udfordringerne har der hen over sommeren været afholdt dialogmøder med patienter og pårørende, kommuner, de praktiserende lægers organisation (PLO) og medarbejderne i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Møderne har haft til formål at indsamle viden og afklare behovene og ønskerne for området.

Stedfortrædende udvalgsformand for Psykiatri- og Socialudvalget Sarah Andersen (V) ser frem til at finde en løsning på udfordringerne:

- Vores dialog med patienter, de pårørende og vores samarbejdspartnere har vist, at vi skal fokusere på nedbringelse af ventetiden, kvaliteten af vores psykiatriske tilbud samt en udbygning af vores lokale tilbud, der ikke kræver indlæggelse. Vi skal på det kommende udvalgsmøde gennemgå de løsningsforslag, som administrationen har stillet op, inden de bliver sendt i høring i starten af 2023, hvorefter regionsrådet skal trække af på den endelige retning i april 2023.

Formanden understreger, at det er altafgørende, at Region Syddanmark får skabt nogle rammer, så psykiatrisygehuset også fremadrettet kan tilbyde børn og unge gode, sammenhængende forløb af høj kvalitet og kan tiltrække det nødvendige antal speciallæger og andre faggrupper til at løse behandlingsopgaven.

Psykiatri- og Socialudvalget har løbende fulgt arbejdet undervejs og har blandt andet drøftet sagen på to møder i september:

Læs dagsorden for Psykiatri og Socialudvalgsmøde den 8. september

Læs dagsorden for Psykiatri og Socialudvalgsmøde den 28. september.

Mulige løsningsforslag på de eksisterende udfordringer

Den 10. november skal Psykiatri- og Socialudvalget forholde sig til en række forslag til at forbedre vilkårene i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. Det drejer sig om følgende forslag:

  • En harmonisering af udredningen og behandlingen af unge i alderen 18 til 19 år, så Region Syddanmark, ligesom de øvrige regioner, fremadrettet behandler og udreder denne målgruppe i voksenpsykiatrien. I dag behandles de 18- og 19-årige i Børne- og Ungdomspsykiatrien.
  • En tilpasning af fordelingen af sengepladser. Som følge af ændringerne for målgruppen 18-19 år skal sengepladserne fordeles anderledes end i dag. Det betyder, at sengepladser i Psykiatrien i Esbjerg foreslås flyttet til Psykiatrien i Aabenraa.
  • En styrkelse af samarbejdet med kommunerne i forhold til forebyggelsen og overgangene mellem de kommunale tilbud og de regionale.
  • En styrkelse af kapaciteten i den ambulante aktivitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien, så vi kan få nedbragt ventetiden til udredning og behandling.
  • Børne- og Ungdomspsykiatrien får én fælles ledelse mod to afdelingsledelser i dag henholdsvis på Fyn og i Jylland.

Detaljerne i forslagene kan læses i dagsordenen for mødet. 

Inputtene fra dialogmøderne og forslagene til løsningerne skal nu behandles politisk, inden et forslag til en model for området sendes i høring i januar 2023.

Stedfortrædende udvalgsformand for Psykiatri- og Socialudvalget Sarah Andersen (V) siger:

- Administrationen er kommet med en række forslag, der på hver sin måde understøtter arbejdet med at nedbringe ventetiderne, der er uacceptabelt høje i øjeblikket. Forslagene indeholder ændringer, der får stor betydning for både patienter og medarbejdere, men der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at agere, hvis vi skal kunne hjælpe børnene og de unge bedst muligt.

Efter høringsperioden kan regionsrådet formentligt godkende en ny model for regionens Børne- og Ungdomspsykiatri i april 2023.

APPFWU02V