Skip til primært indhold

Region Syddanmarks socialområde vinder Socialstyrelsens VISO-udbud

Region Syddanmark skal også fremover levere højt specialiseret rådgivning og udredning til gavn for personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og særligt komplekse udfordringer.

Region Syddanmarks socialområde er netop blevet valgt til fortsat at levere specialrådgivning og udredning på VISO-voksenområdet. Det betyder, at specialister fra Region Syddanmark også fremover kommer til at rådgive fagpersoner og pårørende omkring personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, svær autisme og lignende. Pårørende kan nogle gange stå i svære situationer, hvor de er i tvivl om, hvad de skal gøre for hjælpe deres kære bedst muligt. Det samme gælder fagpersoner, der i deres daglige arbejde står med udfordringer, som de ikke lige umiddelbart selv kan se en løsning på.

Fagpersoner og borgere på det sociale område kan få specialiseret hjælp og rådgivning hos Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). VISO-netværket er sammensat af landets dygtigste specialister inden for specifikke områder, som stiller deres faglige viden og erfaring til rådighed. 

Region Syddanmark er rådgiver på fire specialiserede områder.

I efteråret 2021 afgav socialområdet i Region Syddanmark seks tilbud til Socialstyrelsen for at komme i betragtning til at være VISO-leverandør på voksenområdet i den kommende femårige kontraktperiode.

Resultatet blev, at Region Syddanmark forsætter som VISO-leverandør på områderne autismespektrumforstyrrelse, kommunikations- og/eller bevægelseshandicap samt opmærksomhedsforstyrrelse. Derudover kan regionen føje endnu et område til opgaveporteføljen; nemlig udviklingshæmning.

Dermed er Region Syddanmark rådgiver på fire ud af i alt 11 områder. Formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark Mette Bossen Linnet (V) siger:

- Det er glædeligt, at socialområdet fortsat kan bidrage med deres specialiserede viden inden for specifikke områder og dermed være med til, at Socialstyrelsen og VISO kan løfte opgaven med at tilbyde rådgivning i de særligt komplicerede sager hos voksne borgere på socialområdet. Jeg ser det også som en anerkendelse af det regionale socialområdes høje specialisering, hvor de tildelte kontrakter er resultatet af en fokuseret indsats for at fastholde og styrke specialiseringen.

Fakta

Som følge af udbudslovgivningen skal VISO’s kontrakter med leverandører udbydes efter reglerne i udbudsloven. I august 2021 offentliggjorde Socialstyrelsen 11 udbud med tilhørende delaftaler på VISO-voksenområdet. Alle tilbudsgivere bliver vurderet på udvalgte parametre inden for kvalitet, kompetence og erfaring samt pris. Tilbud med den højeste vurdering tildeles en kontrakt. Socialstyrelsen har nu vurderet de indsendte tilbud og tildelt kontrakter til 32 leverandører på landsplan. Kontraktperioden løber fra maj 2022 til og med april 2027.

Den samlede liste over leverandører af specialrådgivning og udredning på voksenområdet kan ses på socialstyrelsens hjemmeside: VISO har nu valgt nye leverandører på voksenområdet — Socialstyrelsen - Viden til gavn

Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet. VISO yder rådgivning til fagfolk og borgere.

Læs mere om VISO på Socialstyrelsens hjemmeside: VISO — Socialstyrelsen - Viden til gavn

APPFWU02V