Skip til primært indhold

Region Syddanmark fjerner 1.300 tons DDT-forurenet jord

I næste uge begynder gravemaskiner at sætte skovlen i jorden for at fjerne en omfattende DDT-forurening ved en privat bolig nær Blåbjerg Klitplantage. Forureningen stammer fra en tidligere planteskole.

Region Syddanmark vil bruge 1,2 millioner kroner på at fjerne ca. 1.300 tons DDT-holdig jord fra en boligejendom ved Blåbjerg Klitplantage. På ejendommen har der tidligere været planteskole. Insektbekæmpelsesmidlet DDT blev i 1960’erne og 1970’erne brugt til at dyppe trærødder i før udplantning.

Forureningen ligger i det øverste jordlag i en større del af havearealet, og fordi forureningen ligger så højt, er der valgt en graveløsning, hvor entreprenørmaskiner vil fjerne den øverste halve meter jord. Efterfølgende vil haven blive reetableret med ren jord og tilsået med græs og træer.

Vigtigt at få fjernet forurening

Forureningen ved Blåbjerg Klitplantage er blandt de syv nye oprensningssager på arbejdsplanen for 2022, som Miljøudvalget i Region Syddanmark vedtog i marts måned i år. Regionen har ansvaret for de såkaldte ”herreløse” forureninger, hvor der ikke kan gøres et ansvar gældende over for forureneren.

- Det er rigtig mange penge at bruge på en enkelt sag, men også nødvendigt for at eliminere risikoen for at komme i kontakt med den DDT-forurenede jord. Jeg håber, at vi kan bruge sagen til noget positivt og lære, at det har store konsekvenser, når vi ikke passer bedre på miljøet, siger Karsten Byrgesen (NB), næstformand i Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Arbejdet forventes at være afsluttet i løbet af et par uger, og der kan i arbejdsperioden forekomme gener i form af støj og støv, ligesom der vil være øget lastbiltrafik ind og ud af området.

FAKTA 

Ejendommen blev i 2004 kortlagt som muligt forurenet på baggrund af driften af planteskolen, der har brugt store mængder DDT. En forureningsundersøgelse i 2017 viste, at der var DDT i de øverste jordlag i havearealet. Her blev det tillige påvist, at forureningen strakte sig over en stor del af havearealet, og at DDT-indholdet var 840 gange højere end grænseværdien.

Det antages, at forureningen er sket fra de kar, hvor trærødderne blev dyppet for at beskytte dem mod insektangreb. Omfattende spild fra karrene er blevet spredt til de øverste jordlag, ligesom bundfældet slam fra karrene formentlig også er deponeret på arealet.

Ejendommen har i perioden ca. 1900-1970 været anvendt til planteskole med tilhørende plantørbolig og anvendes i dag til bolig med tilhørende have.

APPFWU01V