Skip til primært indhold

Karsten Uno Petersen bliver formand for Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling har i går konstitueret sig som ét af regionens otte stående politiske udvalg

Ud over at være en af landets største offentlige bygherrer er Region Syddanmark også blandt landets største offentlige indkøbere med et årligt indkøbsbudget på 10 mia. kr. Det kan ses på regionens CO2-aftryk, og derfor skal det nye Udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling være med til at styrke indsatserne inden for bæredygtig drift, energioptimering af sygehusbyggerier og grønne indkøb, som er de områder, der har størst betydning for den grønne omstilling.

Udvalget konstituerede sig i går på udvalgets første møde 1. februar 2022 og valgte Karsten Uno Petersen (S) som formand og Carsten Sørensen (DF) som næstformand.

Klik her for at se et billede af Karsten Uno Petersen.

Grønne indkøb er en drivkraft for grøn omstilling

Det er første gang, at indkøbsområdet, der tidligere er blevet håndteret i regionens forretningsudvalg, skal varetages af et fagudvalg. I 2020 udledte Region Syddanmark som virksomhed ca. 24.000 tons CO2 fra forbrug af el, vand og varme. Ud af Syddanmarks samlede klimabelastning vurderes ca. 75-85 pct. at komme fra indkøb af produkter. Derfor glæder Karsten Uno Petersen sig over, at det nye udvalg skal være med til at udnytte mulighederne på indkøbsområdet til at sætte yderligere skub i den grønne omstilling:

- Vi skal bruge vores muskelkraft som stor offentlig indkøber til at stille grønne krav i regionens udbud og indkøbsaftaler, så vi påvirker leverandører og producenter i en mere bæredygtig retning. Målet er at nedbringe regionens klima- og ressourceaftryk, og derfor giver det god mening at styrke håndteringen opgaverne inden for den grønne omstilling ved at samle dem i ét udvalg. Vi vil fokusere på at skabe sammenhængende indsatser lige fra første spadestik på et byggeri til driften af de eksisterende sygehuse og institutioner, siger han og fortsætter:

- Jeg glæder mig derfor også til at understøtte de mange lokale klimaindsatser på regionens sygehuse og institutioner inden for eksempelvis energi, transport, affald og cirkulær økonomi, så vi også ad den vej bidrager til en klimavenlig drift.

På indkøbsområdet bliver nogle af udvalgets vigtigste opgaver arbejdet med grønne indkøb og større anskaffelser på sundhedsområdet – herunder medicoteknik dvs. apparature og udstyr til regionens sygehuse –  og at fremme cirkulær økonomi på regionens sygehuse, institutioner og andre byggerier.

Bæredygtige og klimavenlige byggerier i fokus

På landsplan står opførelse og drift af bygninger for 30-40 pct. af Danmarks CO2-udledning, og derfor kan regionen gøre en mærkbar forskel i forhold til at nedbringe den andel, der stammer fra regionens byggerier. Udvalget skal beskæftige sig med grøn omstilling inden for alle regionens bygge- og anlægsopgaver, for eksempel opførelsen af Odense Universitetshospital samt udbygning og vedligehold af regionens andre sygehuse og byggerier inden for psykiatrien og det sociale område.

I fokus vil bl.a. være brugen af teknologier og innovative løsninger, der kan mindske klima- og ressourceaftrykket fra byggerierne og samtidig skabe moderne fysiske rammer til patienter og medarbejdere. Udvalget vil også have fokus på brugen af offentlig-private partnerskaber (OPP) i forbindelse med byggeri og bygningsdrift.

Udvalget skal også rådgive regionsrådet og følge op på, om fastsatte mål i planer og politikker realiseres inden for udvalgets områder.

Om Karsten Uno Petersen

Karsten Uno Petersen er et kendt ansigt i regionen. Han har siddet i regionsrådet, siden Region Syddanmark blev dannet, og har gennem årene haft mange udvalgsformandsposter, blandt andet i det tidligere byggeudvalg og Udvalget for regional udvikling.

I de sidste otte år har han været formand for regionens tidligere Anlægs- og innovationsudvalg. Det er det udvalg, der nu har ændret navn til Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling, for at styrke det politiske arbejde inden for klima og den grønne omstilling. Ændringen betyder, at udvalgets innovationsopgaver overgår til Digitaliseringsudvalget.

Medlemmer i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling:

  • Karsten Uno Petersen (S), formand
  • Carsten Sørensen (DF), næstformand
  • Roya Moore (K)
  • Kurt Jensen (V)
  • Mark Søgaard (S)      
APPFWU01V