Skip til primært indhold

Poul Erik Jensen bliver ny formand for Miljøudvalget

Region Syddanmarks miljøudvalg har i dag valgt Poul Erik Jensen (S) til formand for udvalget. Han erstatter den tidligere mangeårige formand Jørn Lehmann Petersen (S).

På dagens møde i Miljøudvalget valgte de syv medlemmer Poul Erik Jensen (S) som ny formand. Poul Erik Jensen overtager posten fra Jørn Lehmann Petersen (S), der gik bort i starten af september måned

Regionsrådet godkendte formelt, at Poul Erik Jensen overtog Jørn Lehmann Petersens plads i Miljøudvalget 26. september.

Om de vigtigste opgaver i de kommende godt tre år siger Poul Erik Jensen:

- Sikring af grundvand til drikkevand ligger mig meget på sinde, og derudover kommer generationsforureningerne til at fylde rigtig meget også de kommende år. Vi er allerede inde i et godt forløb i Kærgård Klitplantage og på Himmark Strand, hvor det ser ud til, at vi får renset op inden for de kommende år. I Grindsted er vi ikke kommet lige så langt endnu. Jeg har stor forståelse for, at borgerne i byen er utålmodige. Regionen arbejder heldigvis ihærdigt på at komme videre med de nødvendige undersøgelser og udviklingen af metoder til oprensning ved Grindsted Å, siger han og fortsætter:

- Jeg vurderer også, at PFAS bliver en vigtig opgave for udvalget. Det er vigtigt, at vi samarbejder tæt med kommunerne om opgaven, så vi sammen kan få undersøgt omfanget af PFAS i regionen. På råstofområdet skal vi finde en god balance, hvor behovet for råstoffer tænkes sammen med både bæredygtighed og hensynet til naturen og de borgere, der bor i de områder, vi udvinder råstoffer fra.

Fokus på forureninger, drikkevand og råstoffer

Miljøudvalget beskæftiger sig med regionens opgaver på miljø-, jordforurenings- og råstofområdet. På råstofområdet arbejder udvalget med en mere bæredygtig forvaltning af råstofferne med fokus på mere genanvendelse.

På miljø- og jordforureningsområdet arbejder udvalget med beskyttelse af regionens værdifulde grundvand og med at prioritere regionens indsatser i forhold til de stadig flere og mere komplicerede forureningsstoffer.

Og så beskæftiger udvalget sig med regionens indsatser i forhold til store forureningssager i Region Syddanmark, herunder – i samarbejde med staten – oprensningen af de tre syddanske generationsforureninger i Grindsted, Kærgård Klitplantage og på Himmark Strand, hvor også Danfoss bidrager økonomisk til oprensningen.

Ny mand på posten

Poul Erik Jensen er 69 år, og selvom han sidder i regionsrådet for første gang denne valgperiode, så har han masser af politisk erfaring med sig i bagagen. Han har siddet i Vamdrup og Kolding byråd i 32 år. Som kommunalpolitiker har han siddet som udvalgsformand for Plan- miljø- og boligudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, inden han i 2021 valgte at skifte byrådet ud med regionsrådet. Poul Erik Jensen er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Han har arbejdet 29 år i DR, først på kanal 94, der hedder DR Trekanten i dag, derefter hos DR Syd og til sidst hos P4 Trafik i Aarhus. I 2019 startede han som selvstændig håndværker. Han bor med sin kone i Vamdrup. Parret har fire voksne børn og fem børnebørn.

De syv medlemmer af Miljøudvalget er nu:

  • Poul-Erik Jensen (S), formand
  • Karsten Byrgesen (NB), næstformand
  • Michael Nielsen (K)               
  • Preben Friis-Hauge (V)                                                     
  • Annette Lundgaard (V)                                                     
  • Ole Marcussen (S)                                 
  • Martin Schmidt Konradsen (EL)     

Poul-Erik Jensen er ny formand for Miljøudvalget

APPFWU01V