Skip til primært indhold

Nyt udvalg sætter fokus på overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv

Regionsrådet vedtog på sit møde mandag 31. oktober at nedsætte et særligt udvalg med fokus på at sikre sammenhæng og gode overgange mellem uddannelser og arbejdsliv for studerende på sundhedsuddannelserne. Stephanie Lose (V) bliver formand for udvalget.

Regionsrådet sætter et nyt særligt udvalg i verden, et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg. Udvalget skal beskæftige sig med sammenhængen mellem studie- og arbejdsliv, og hvordan sygehuse og uddannelsesinstitutioner sammen skaber gode overgange fra uddannelserne til den kliniske praktiske hverdag, som de studerende møder på sygehusene under praktikophold og som nyuddannede i deres første job.

Formand for udvalget er Stephanie Lose (V), og de fire øvrige regionsrådsmedlemmer i udvalget er Sabrina Bech Røn (NB), Carsten Sørensen (DF), Sara Darling Berg Jørgensen (SF) og Mark Søgaard (S).

Fremtidens medarbejdere

Hvert år starter flere end 2.000 studerende på en uddannelse i Region Syddanmark, som er rettet mod sundhedsvæsnet. Som en del af uddannelsen er alle disse studerende i praktik mindst én gang på et af regionens sygehuse.

Derfor er gode praktikforløb og en god start på arbejdslivet afgørende for udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen, hvor den demografiske udvikling kalder på flere sundhedsfaglige medarbejdere, i takt med at der bliver flere ældre borgere. 

Regionsrådsformand og formand for udvalget Stephanie Lose (V) udtaler: 

- Sygehusene løfter en stor og vigtig uddannelsesopgave. Vi ønsker at skabe de bedste rammer for studerende og nyuddannede, så de får en god start på deres arbejdsliv og får lyst til at blive i faget og fortsætte karrieren i sundhedsvæsenet. Derfor blev det også aftalt i budgetaftalen for 2023, at der skal nedsættes et særligt udvalg, som skal fokusere specifikt på det emne.

Stærkt samarbejde mellem uddannelser og sygehuse

Udvalget bliver nedsat i 8 måneder fra 1. januar 2023 til 31. august 2023. Stephanie Lose udtaler:

- Regionsrådet har arbejdet målrettet med at understøtte en god og tryg introduktion af nyuddannede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, jordemødre, yngre læger og bioanalytikere. Jeg glæder mig til, at vi kan belyse endnu flere indsatser på uddannelsesområdet. For mig er det især vigtigt, at vi får styrket samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og sygehusene, og det er ét af de områder, som det nye udvalg kommer til at beskæftige sig med.  

Fokus for det særlige udvalg

De områder, som udvalget særligt vil sætte fokus på, er bl.a. sammenhængen mellem uddannelsesinstitutionernes teoretiske undervisning og den praktiske kliniske hverdag på sygehusene, rammerne for gode og praksisnære praktikophold og rammerne for en god start på arbejdslivet som nyuddannet. Derudover vil udvalget se på frafaldet af studerende på sundhedsuddannelser og rammerne for, at elever og studerende bliver forberedt på et arbejdsliv i en tværfaglig og døgnbemandet hverdag i sundhedsvæsenet.

Udvalget skal rådgive forretningsudvalget og regionsrådet om relevante indsatser.

Udvalgets medlemmer

  • Stephanie Lose (V), formand
  • Sabrina Bech Røn (NB)
  • Carsten Sørensen (DF)
  • Sara Darling Berg Jørgensen (SF)
  • Mark Søgaard (S)

Derudover vil repræsentanter for UC SYD, UCL Erhvervs- og Professionshøjskole, en SOSU-skole, Syddansk Universitet (SDU), studerende, patienter fra sygehusenes patient- og pårørenderåd samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter også blive medlemmer af udvalget.

APPFWU02V