Skip til primært indhold

Anja Lund bliver formand for Digitaliserings- og innovationsudvalget

Digitaliserings- og innovationsudvalget i Region Syddanmark har i dag konstitueret sig og valgt Anja Lund (V) som formand. Udvalget skal beskæftige sig med digitale løsninger, som berører patienter, borgere og medarbejdere, samt sundheds- og velfærdsinnovation.

Regionsrådet nedsatte Digitaliserings- og innovationsudvalget som et ud af otte stående udvalg på regionsrådsmødet mandag 24. januar 2022. På udvalgets første møde 3. februar 2022 konstituerede udvalget sig formelt ved blandt andet at vælge Anja Lund (V) til formand og Meho Selman (S) til næstformand i udvalget.

Udvalget fortsætter arbejdet fra det tidligere digitaliseringsudvalg, men som noget nyt overtager udvalget også innovationsområdet fra det tidligere anlægs- og innovationsudvalg. Nogle af Digitaliserings- og innovationsudvalgets vigtigste opgaver bliver Region Syddanmarks Digitaliseringsstrategi 2022-2024, anskaffelse og ibrugtagning af it-løsninger, arbejdet med it- og informationssikkerhed samt sundheds- og velfærdsinnovation, herunder en ny innovationsstrategi for Region Syddanmark.

Klik her for at se et billede af Anja Lund.

Digitale løsninger for den bedste behandling

Anja Lund overtager formandsposten fra Mette Bossen Linnet (V), der i den nye regionsrådsperiode er valgt som formand for Psykiatri- og socialudvalget. Anja Lund ser frem til at bygge videre på det tidligere udvalgs arbejde:

- Der er ingen tvivl om, at it og digitalisering bliver en større og større del af sundhedsvæsenet. Gode digitale løsninger er simpelthen en nødvendighed, hvis vi skal kunne tilbyde patienter og borgere de bedste patientforløb og den bedste behandling. Derfor ser jeg også frem til arbejdet med den netop vedtagne Digitaliseringsstrategi 2022-2024, hvor et af hovedtemaerne er det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Derudover vil jeg også have stor fokus på bl.a. nye teknologier, som eksempelvis kunstig intelligens, og informationssikkerhed. Det er vigtigt, at borgere og patienter kan have tillid til, at vi behandler og opbevarer sundhedsdata korrekt og sikkert, siger hun og fortsætter:

- Jeg ser også frem til at arbejde med den nye innovationsstrategi. Ligesom digitalisering er innovation også et middel, der skal anvendes til at udvikle regionens nuværende og fremtidige ydelser og services til gavn for borgerne.

Om Anja Lund

45-årige Anja Lund har netop taget hul på sin anden periode som medlem af regionsrådet. I perioden 2017-2021 sad hun som næstformand i Anlægs- og innovationsudvalget samt Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Anja har siden 2014 været medlem af kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune, hvor hun bestrider hvervet som formand for Børne- og Ungeudvalget.

Anja Lund bor til dagligt i Søndersø. Hun er gift og har tre børn.

Digitaliserings- og innovationsudvalgets medlemmer:

  • Anja Lund (V), formand
  • Meho Selman (S), næstformand
  • Karsten Byrgesen (NB)
  • Anne Marie Geisler Andersen (R) 
  • Henriette Schlesinger (V)       
  • Jens Wistoft (V)
  • Lars Mogensen (EL) 
APPFWU02V