Skip til primært indhold

Region Syddanmark nedjusterer testindsatsen yderligere over de kommende måneder

Regionen nedjusterer antallet af teststeder yderligere, så der 19. april vil være 27 teststeder i regionen. Det tal vil sandsynligvis falde yderligere, i takt med at behovet for test også falder. Det sker fordi de nationale myndigheder har nedskaleret testkapaciteten markant og ændret anbefalingen, så COVID-19-test nu kun anbefales til en mindre gruppe af borgere.

Lave smittetal, stor tilslutning til COVID-19-vaccinerne og høj immunitet i befolkningen ovenpå Omikron-varianten betyder, at behovet for test er faldet markant.

Sundhedsstyrelsen ændrede i marts på anbefalingerne for, hvem der bør lade sig teste for COVID-19, så det primært er borgere med symptomer, der samtidig er del af en af de følgende grupper:

 • ældre over 65 år
 • gravide
 • borgere henvist af egen læge
 • borgere, der skal til særlige undersøgelser eller indlægges på sygehuset
 • borgere i øget risiko.

Mindre testbehov kræver færre teststeder

De nationale myndigheder nedskalerer nu regionernes samlede testkapacitet fra 100.000 til 40.000 daglige test. Det betyder, at Region Syddanmark går fra en forventet testkapacitet på 19.500 test om dagen til 7.800. Sammenholdt med de nye anbefalinger, om hvem der bør lade sig teste for COVID-19, giver det derfor mening, at regionen også tilpasser antallet af teststeder.

Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen siger:
 
- Vi kan se, at COVID-19 ikke på samme måde som i efteråret fylder i samfundet og på vores sygehuse. Sundhedsmyndighederne har skåret ned i testkapacitet, og testanbefalingerne er ændret. Da regionen fremover kun skal kunne udføre 7.800 PCR-test om dagen, så kan vi ikke forsvare at holde så mange teststeder åbne med medarbejdere. Da vi havde flest teststeder, og epidemien var i fuld flor, havde vi ca. 100 teststeder i Region Syddanmark. Det tal er løbende nedjusteret, og antallet af teststeder vil sandsynligvis falde yderligere de kommende måneder. Nedjusteringen viser med al tydelighed, at COVID-19 er på tilbagetog, og hverdagen er ved at vende tilbage. 

Bestil tid og tjek testkortet

Borgere, der skal testes, skal bestille tid til test på coronaprover.dk. Man kan holde sig orienteret om teststeder via oversigten over regionens teststeder på testkortet på regionens hjemmeside.

Regionen holder løbende øje med testområdet, så der kan tilpasses yderligere i f.eks. åbningstider eller åbningsdage, hvis testbehovet falder yderligere. Det er dog allerede sikkert, at teststedet i Frøslev har sidste åbningsdag 17. april, teststedet i Vollsmose har sidste åbningsdag 18. april, og teststedet i Billund Lufthavn har sidste åbningsdag 21. april. Hvis det bliver nødvendigt, kan der sendes en mobil testenhed ud til Billund Lufthavn ved særlige behov.

Fakta

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de borgere, som fremadrettet skal lade sig teste, skal have symptomer på COVID-19, føle sig syge, og samtidig være:

 • 65 år eller ældre
 • gravid
 • henvist af egen læge
 • i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19.

Sundhedsstyrensen anbefaler desuden test forud for særlig undersøgelser, indlæggelse mv. i følgende situationer:

 • forud for akutte indlæggelser og indlæggelser med forventet varighed over 24 timer
 • i forbindelse med ambulante forløb på sygehus som udgør en særlig risiko
 • forud for indflytninger på institutioner samt ved udskrivelse fra sygehus til institution.
APPFWU01V