Skip til primært indhold

Ny regional institution for unge med særlige behov i Middelfart

Region Syddanmark etablerer en delvist lukket institution i Middelfart for udsatte unge. Den skal indrettes og drives som en pædagogisk døgninstitution, hvor rum kan aflåses i særlige situationer.

Region Syddanmark oplever stor efterspørgsel fra kommunerne efter højt specialiserede tilbud rettet til unge i aldersgruppen 12-17 år. Derfor har Regionsrådet besluttet at etablere et nyt tilbud med plads til 8 unge. Det nye tilbud bliver oprettet i bygninger, som regionen ejer på Billeshavevej 49 i Middelfart.

Målgruppen for tilbuddet er unge, som ofte har flere anbringelser bag sig, og som er udfordrede på flere parametre.

Formand for Region Syddanmarks Psykiatri- og Socialudvalg Mette Bossen Linnet (V) siger:

- Det glæder mig, at vi i Region Syddanmark nu får et højt specialiseret tilbud til unge mennesker med helt særlige behov. Det er eksempelvis unge med adfærdsmæssige udfordringer, misbrug eller psykiske lidelser, som kommer til at flytte ind på det nye tilbud. Det er unge, som har det svært af forskellige årsager, og derfor er det vigtigt, at vi har gode institutioner, hvor de kan blive hjulpet godt videre i livet.

Bygningerne på Billeshavevej står i øjeblikket tomme. De har tidligere været anvendt til døgntilbud for børn og unge med nedsat funktionsevne og før det som sikret institution. Regionsrådet har besluttet at ombygge og renovere bygningerne for 13,5 millioner kroner, så de bliver optimale rammer for den nye institution.

Formand for Region Syddanmarks Udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling Karsten Uno (S) siger:

- Bygningen på Billeshavevej i Middelfart er et godt udgangspunkt for en delvist lukket institution. Den lever allerede op til mange af de krav, der er til delvist sikrede institutioner, og med renoveringen får vi skabt gode og sikre faciliteter for de unge og for personalet.

Rammerne på institutionen svarer i udgangspunktet til rammerne for ophold på en åben døgninstitution, hvilket vil sige, at dørene er ulåste. Dog skal der på delvist lukkede institutioner være mulighed for at tilbageholde unge i tilfælde, hvor kommunen har truffet afgørelse om det. Det stiller krav til bygningerne, som skal indrettes, så sektioner kan låses, uden at det påvirker de øvrige unge, som bor på institutionen.

APPFWU01V