Skip til primært indhold

Region Syddanmarks solceller skærer i CO2-udledningen

I løbet af det seneste halve år har regionen udledt 17 pct. mindre CO2 fra el- og varmeforbruget sammenlignet med første halvår 2018. Det viser regionens halvårlige Energi- og miljøredegørelse, og det er primært regionens mange solcelleanlæg, der er årsagen.

Region Syddanmark har med afsæt i regionens klimastrategi iværksat en række grønne initiativer og holder samtidig nøje øje med regionens forbrug af el, varme og vand samt de klimagasser, som det udleder.

Nu viser regionens energi- og miljøredegørelse for første halvår af 2021, at regionen har udledt 17,2 pct. færre klimagasser i forhold til første halvår 2018.

Faldet i CO2-udledning skyldes blandt andet regionens mange solcelleanlæg, og det glæder regionsrådsformand Stephanie Lose (V), at det store solcelleanlæg på det nye OUH sammen med forårets ibrugtagningen af en række nye solcelleanlæg bl.a. på nybyggerier på sygehusene i Esbjerg-, Kolding- og Aabenraa nu giver gevinst:

- Regionen har nu i alt 62.000 kvadratmeter solceller i brug, og de leverer samlet set ni pct. af regionens strømforbrug. Der er tale om grøn strøm, og jeg er på klimaets vegne glad for, at vi også ad den vej er lykkedes med at reducere udledningen af klimagasser. Det viser, at vores strategi om at øge produktionen af vedvarende energi og lave solstrøm på hver eneste ledige tagflade er den rigtige, siger Stephanie Lose (V).

Regionens samlede energiforbrug er faldet

Et af de initiativer, der er afledt af regionens klimastrategi, er, at regionens dieselbiler skal skiftes ud med elbiler. I 2020 blev der indkøbt 41 elbiler, og i det første halvår 2021 har regionen indkøbt 14 elbiler og opsat flere ladestandere på sygehusenhederne for at sætte yderligere skub i arbejdet med at elektrificere hele bilflåden.

Regionen arbejder samtidig også på at udfase olie og gasfyr på flere af regionens ejendomme til fordel for eldrevne varmepumper.

Initiativerne giver en klimagevinst i form af mindre C02-udledning, men naturligvis også et stigende elforbrug, og derfor kan regionen i den halvårlige energi- og miljøredegørelse konstatere, at der har været en lille stigning i elforbruget på 1,5 pct. målt fra første halvår af 2018 til første halvår af 2021.

Regionens energi- og miljøredegørelse viser dog, at det samlede energiforbrug, der dækker over det samlede el- og varmeforbrug på alle driftsområder, er faldet 1,3 pct. fra første halvår af 2018 til første halvår af 2021.

Se Region Syddanmarks Energi- og miljøredegørelse 1. halvår 2021

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer. 

APPFWU02V