Skip til primært indhold

Nyt projekt skal samle regionen, ungdomsuddannelser og kommuner om unges mentale sundhed

Region Syddanmark blev i marts 2021 medlem af det nationale partnerskab ’ABC for mental sundhed’. Nu har regionsrådet godkendt og sat penge af til et projekt, der skal arbejde for bedre mental sundhed på ungdomsuddannelserne i regionen.

Mental sundhed har stor betydning for børn og unges udvikling, livskvalitet, socialliv og dagligdag.

Desværre har der over de seneste ti år været en stigning i antallet af børn og unge, der oplever mentale helbredsproblemer.

Derfor sætter Region Syddanmark nu gang i et 3-årigt projekt, der sammen med ungdomsuddannelserne i regionen skal arbejde for bedre mental sundhed blandt unge på uddannelserne. Projektet hedder ’ABC på ungdomsuddannelserne’ og ligger i forlængelse af regionens medlemskab af det nationale partnerskab ’ABC for mental sundhed’.

Formand for Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg, Thies Mathiasen (DF), siger:

- Vi håber, at vi sammen med ungdomsuddannelserne kan sætte den mentale sundhed på dagsordenen i hele regionen, så vi kan bryde den negative tendens med dårligere mental sundhed blandt unge. Nu byder vi ungdomsuddannelserne og kommunerne med i arbejdet, så vi ved en god fælles indsats kan styrke de unges mentale sundhed.

I projektet skal der blandt andet arbejdes med at udbrede og udvikle ABC-kompetencer lokalt på uddannelserne. ’ABC’ indeholder tre gennemgående elementer. Det handler om, at man gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. 

Derudover skal der skabes vidensdeling på tværs af uddannelser og deles en pris ud til nogle af de skoler, der har gjort en særlig indsats.

Vigtigt samarbejde med kommunerne

Det er ikke kun ungdomsuddannelserne, der bliver budt med i arbejdet. Også de syddanske kommuner er vigtige samarbejdspartnere i ambitionen om at fremme unges mentale sundhed. Kommunerne inviteres derfor også til at deltage i samarbejdet omkring implementeringen af ’ABC’ på ungdomsuddannelserne.

Formand for Regions Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen, Bo Libergren (V), siger:

- Selvom ungdomsuddannelserne vel nok er den vigtigste arena i de unges liv, så er der mange tråde til kommunerne, der spiller en stor rolle på forebyggelsesområdet. Vi håber, at vi med projektet kan binde alle samarbejdspartnere sammen, så vi i fællesskab kan lave den mest helstøbte indsats.

I sundhedsaftalen, der er lavet mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner (2019-2023), er det aftalt at samarbejde om at reducere dårlig mental trivsel blandt unge.

Liberal Alliance stemte imod forslaget. 

Fakta

I den nye rapport ’Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark’ fremgår det, at unge med dårlig mental sundhed trives dårligere og er mere udsatte på en række områder, end unge med moderat/god mental sundhed. For unge med dårlig mental sundhed ses det blandt andet at:

  • De har højere grad af fravær og er mindre tilfredse med at gå i skole.
  • De oftere er ensomme og oplever mindre fortrolighed med familie og venner.
  • De oftere oplever at være stressede og i markant mindre grad har et højt selvværd og høj livstilfredshed.

Region Syddanmarks projekt ’ABC’ på ungdomsuddannelserne viderefører og udbreder ABC-tankegangen til de knap 60 ungdomsuddannelser og fem forberedende grunduddannelses institutioner i Syddanmark.

ABC-tankegangen er en del af det nationale partnerskab for metal sundhed. De tre gennemgående elementer i ABC-tankegangen er:

  1. Gør noget aktivt (Act).
  2. Gør noget sammen (Belong).
  3. Gør noget meningsfuldt (Commit).

 

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V