Skip til primært indhold

Socialsygeplejersker skal hjælpe psykiatriske patienter i Aabenraa og Svendborg

Flere socialt udsatte patienter på psykiatriske afdelinger skal have mulighed for at få hjælp af en socialsygeplejerske. Derfor har det syddanske regionsråd besluttet at ansætte to socialsygeplejersker på de psykiatriske afdelinger i Aabenraa og Svendborg.

Når hjemløse, misbrugere eller andre socialt udsatte borgere bliver indlagt, oplever sundhedspersonalet ofte, at de er påvirkede af alkohol og stoffer eller har abstinenser. De udsatte borgere har derfor nogle behov, som sundhedspersonalet kan have svært ved at imødekomme, og det kan i værste fald betyde, at de socialt udsatte borgere ikke gennemfører deres behandling.  

De seneste år har Region Syddanmark haft gode erfaringer med at lade socialsygeplejersker hjælpe de socialt udsatte patienter på regionens sygehuse. Derfor har det syddanske regionsråd nu afsat penge til at ansætte yderligere to socialsygeplejersker – en på hver af de psykiatriske afdelinger i Aabenraa og Svendborg. 

Gode erfaringer med socialsygeplejersker

Allerede i 2019 gennemførte Region Syddanmark et 2-årigt forsøg, hvor regionen ansatte to socialsygeplejersker på OUH, som skulle være med til at til at skabe bedre indlæggelsesforløb for socialt udsatte patienter.

Forsøget var en succes og viste, at de socialt udsatte borgere i højere grad gennemfører et relevant behandlingsforløb, når de får hjælp og støtte af en socialsygeplejerske.

Regionen har i dag syv socialsygeplejersker ansat – to på den fælles akutmodtagelser (FAM) i Odense og tre på FAM i Aabenraa, Esbjerg og Kolding. Derudover er der ansat to socialsygeplejersker på de psykiatriske akutmodtagelser (PAM) i Vejle og Esbjerg. 

Socialsygeplejersker kan mindske uligheden i sundhed

Formand for Psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF) glæder sig over, at flere psykiatriske patienter fremover kan få hjælp af en socialsygeplejerske:

- Socialt udsatte patienter har ofte brug for både social, medicinsk og psykologisk hjælp, og de har som regel svært ved at overskue deres behandling, fordi de også kæmper med misbrug, hjemløshed og andre sociale problemer. Det er utroligt vigtigt, at de bliver mødt af en sygeplejerske, som forstår deres udfordringer og behov. Det kan i sidste ende være det, der afgør, om den enkelte patient gennemfører sin behandling eller ej. På den måde er socialsygeplejerskerne med til at mindske uligheden i sundhed.

Sygeplejerskerne forstår de udsattes livsvilkår

Regionens socialsygeplejersker har et indgående kendskab til socialt udsattes livs- og levevilkår og til de problematikker, som følger med et misbrug. De hjælper for eksempel med at vejlede sundhedspersonalet i, hvordan de kan smertedække en patient, der for eksempel har et stofmisbrug og derfor har brug for mere smertedækning end normalt.

Samtidig holder sygeplejerskerne øje med, at der bliver taget hånd om både de fysiske og psykiske sygdomme, som patienten kan have, og at der er kontakt til patientens kommune, så han eller hun får den hjælp, der er brug for, efter udskrivning.

Der er afsat 1 mio. kr. årligt til aflønning af de to nye socialsygeplejersker. Midlerne kommer fra de 14,6 millioner kr., som er afsat i regionens budget for 2022 til forskellige indsatser på psykiatriområdet.

Fakta

I budgetaftale 2019 blev der afsat midler til et 2-årigt forsøg med en socialsygeplejerskeordning med to socialsygeplejersker på OUH.

Med budgetaftalen for 2021 ønskede aftaleparterne at gøre socialsygeplejerskeordningen permanent og udbrede den til alle sygehuse i Region Syddanmark. Der blev ansat yderligere 5 socialsygeplejersker.

I budget 2022 er der afsat midler til at ansætte yderligere to socialsygeplejersker, som skal sikre endnu bedre dækning af de psykiatriske patienter. De ansættes på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa og på Psykiatrisk Afdeling Svendborg.

Yderligere oplysninger

Formand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark, telefon 40 40 77 46

Udvalgsformand for Psykiatri- og socialudvalget

APPFWU01V