Skip til primært indhold

Region Syddanmark godkender hjerteplan

En hjerteplan har set dagens lys i Region Syddanmark. Seks nye indsatser skal styrke behandlingen af de over 100.000 hjertepatienter, der er i regionen. Planen skal være med til at sikre, at patienter med hjerteproblemer opdages tidligere, at der oprettes flere behandlingstilbud i nærområdet og at der sættes fokus på rekruttering og fastholdelse af personalet på hjerteområdet.

Det skal være bedre og mere trygt at være hjertepatient i Region Syddanmark. Derfor har regionsrådet den 25. oktober godkendt en ny hjerteplan. Planen indeholder seks initiativer, der på hver sin måde skal være med til at forhindre hjertesygdomme, hurtigere afklare diagnoser og skabe bedre behandlinger for  hjertepatienter i regionen.

Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen glæder sig over den nye plan:

- Flere end 100.000 syddanskere lever med en hjertesygdom, og det tal ser kun ud til at stige de kommende år. Hjerteplanen skal give regionen et stærkt ståsted, når det kommer til både opsporing og behandling af hjertepatienter i fremtiden, og dermed være med til at skabe de bedst mulige rammer for patienterne - både i lokalsamfundet, hos deres praktiserende læge eller hvis de kommer på sygehuset.

Gode input fra Hjerteforeningen og patienter

I 2019 lavede Danske Regioner og Hjerteforeningen et fælles udspil ”20 slag for hjerterne”, der både indeholder forslag til nationale og regionale initiativer på hjerteområdet. Hjerteplanen er blevet til med inspiration fra dette udspil, ligesom patienter med hjertesygdomme har været inviteret med i processen og har bidraget med erfaringer og input fra deres egne patientforløb til arbejdet med hjerteplanen.

Adm. direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft siger:

- Det er meget positivt, at politikerne i Region Syddanmark har arbejdet målrettet og seriøst med udspillet ’20 slag for hjerterne.’ Hjerteplanen indeholder konkrete tiltag, der vil forbedre hjertepatienternes muligheder. Vi glæder os i Hjerteforeningen meget over det store fokus på de psykiske reaktioner i forbindelse med hjertesygdom – vi ved fra undersøgelser, at hver femte hjertepatient svarer, at vedkommende manglede hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet til at håndtere svære følelser, bekymringer eller følelsesmæssige problemer i forbindelse med hjertediagnosen.

Ekstra penge til særlig patientgruppe

Hjerteplanen indeholder en særlig indsats for at opspore patienter med arveligt forhøjet kolesterol i blodet. Det er nødvendigt at finde forhøjet kolesterol i blodet tidligt, ellers kan helt unge mennesker få forkalkninger af hjertets kranspulsårer eller dø tidligere end den almene befolkning. I hjerteplanen er der derfor afsat penge til en styrket familieopsporing til patienter med arveligt forhøjet kolesterol i blodet og den behandling, de har brug for.

Fakta

Den nye hjerteplan i Region Syddanmark udspringer af regionens budgetaftale for 2020.

Der er sat fokus på følgende initiativer:

  • Nye og nære behandlingstilbud i Nyborg og Tønder i løbet af 2022, hvor borgerne kan få foretaget f.eks. ekkokardiografi og få monteret døgnblodtryksapparater samt blive tilset af en sygeplejerske eller en hjertelæge. Der skal også ses på et muligt nærtilbud i Haderslev.
  • Projekt med afprøvning af EKG-apparater med analyse, som hjerteafdelingerne bruger, ude hos de praktiserende læger og dialog om EKG-apparaternes muligheder ude hos de praktiserende læger.
  • Psykologer på sygehusenes hjerteafdelingerne, der bl.a. kan hjælpe med at styrke fokus på screening for psykiske eftervirkninger og dialogen med kommuner og almen praksis, da hjertepatienter oftere rammes af angst eller depression end resten af befolkningen.
  • Et styrket fokus på, at få flere læger til at blive uddannet som hjertespeciallæge.
  • En regional efteruddannelse for sygeplejersker i hjerteafdelingerne.

I budgettet for 2022 er der afsat i alt 7,25 mio. kr. til etablering og drift af initiativerne.

Derudover afsættes der årligt mellem 10-20 mio. kr. årligt til at opspore og behandle patienter, som har arveligt forhøjet kolesterol i blodet. Det endelige beløb vil årligt afhænge af, hvor hurtigt og hvor mange patienter, der bliver diagnosticeret de kommende år. 

Yderligere oplysninger

Koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark – kan kontaktes via presserådgiver Carsten Bruun.

Adm. direktør Anne Kaltoft, Hjerteforeningen – kan kontaktes via presserådgiver Jacob Mouritsen, mobil 29819207
E-mail: jmouritsen@hjerteforeningen.dk

Presserådgiver

Carsten Bruun

Presserådgiver

Rådgiverteamet - Koncern Kommunikation


20 26 33 92
APPFWU02V