Skip til primært indhold

Ole Ryttov stopper som sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien

Psykiatrien i Region Syddanmark siger farvel til sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, der ønsker at stoppe som direktør. Jens Egon Hansen fungerer som konstitueret sygeplejefaglig direktør, indtil jobbet bliver genbesat.

Det er en erfaren direktør, der har valgt at stoppe i Region Syddanmark og overlade posten til en anden. Ole Ryttov blev i 2008 ansat som sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien og har siden da haft stor betydning for den positive udvikling, psykiatrien har været igennem.
Ole Ryttov ønsker at stoppe pr. 1. november, men kommer til at savne arbejdet i Psykiatrien:

- Jeg har været enormt privilegeret over at arbejde sammen med så mange dygtige medarbejdere i Psykiatrien, og det gør mig glad, når jeg tænker tilbage på alt det, vi i fællesskab har nået over de seneste 12 år. Psykiatri-området har rykket sig rigtig meget, og jeg er glad for, at de syddanske politikere igennem årene har prioriteret psykiatrien i det omfang, det har været tilfældet. Jeg kommer til at savne mit arbejde, men det er det rigtige for mig at stoppe nu.

Ole Ryttov pointerer, at Sundhedsstyrelsen snart har en spændende ti-årsplan på plads, og at Psykiatrien generelt er godt rustet til fremtiden. Dermed er det et rigtigt tidspunkt at få nye kræfter ind i direktionen.

Ole Ryttov er uddannet sygeplejerske og har en Master Of Public Policy. Han kom til Region Syddanmark i 2008 fra en stilling som handicap- og psykiatrichef i Næstved Kommune.

Afsked med en meget vellidt og engageret direktør

Alle direktører i direktionen i Psykiatrien refererer direkte til regionsdirektør Jane Kraglund.
Regionsdirektør Jane Kraglund lægger ikke skjul på, at hun gerne havde set Ole Ryttov fortsætte og har stor respekt for hans beslutning:

- Ole Ryttovs engagerede og meget ordentlige tilgang til patienterne og psykiatriens knap 3.000 medarbejdere gør, at han efterlader sig nogle meget store sko at udfylde. Der er ingen tvivl om, at Ole er meget vellidt blandt psykiatriens medarbejdere, og hans gode og hårde arbejde har medvirket til, at psykiatrien står et helt andet og meget bedre sted, end da han startede.

Stillingen som sygeplejefaglig direktør bliver slået op snarest muligt

Stillingen som sygeplejefaglig direktør bliver slået op og genbesat, så hurtigt som muligt. I den mellemliggende periode vil oversygeplejerske i Psykiatrien i Esbjerg Jens Egon Hansen fungere som konstitueret sygeplejefaglig direktør. Her vil han sammen med administrerende direktør Charlotte Rosenkrantz Josefsen og lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen udgøre direktionen.

Charlotte Rosenkrantz Josefsen takker Ole Ryttov for hans store indsats, og glæder sig over, at sygehuset har en midlertidig løsning på plads:

- Vi er kede af at skulle sige farvel til Ole, og jeg taler på hele sygehusets vegne, når jeg siger, at vi kommer til at savne ham. Jeg er til gengæld glad for, at Jens Egon Hansen har sagt ja til at overtage rollen som konstitueret sygeplejefaglig direktør, indtil vi kan ansætte en ny direktør. Jens er ligesom Ole en dedikeret og dygtig leder, der nyder stor respekt i sygehuset. Med ham ombord kan vi holde dampen oppe på de mange spændende ting, der sker i psykiatrien for tiden.

Ole Ryttov fratræder sin stilling 31. oktober.

Ole Ryttov

Ole Ryttov er uddannet sygeplejerske og har taget den Sygeplejefaglige Diplomuddannelse med speciale i ledelse ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. Han har også en Master Of Public Policy samt en Masterclass i Psykologi.

Han havde fra 1984-1993 forskellige ansættelser ved de psykiatriske afdelinger på Odense og Middelfart sygehuse. Han har siden da haft en lang række ledelsesstillinger inden for socialpsykiatrien og psykiatrien.

Fra 1996 til 2000 var han vicekontorchef i Rehabiliteringsafdelingen i Fyns Amt, og fra 2000 til 2006 var han souschef i Psykiatrien i Storstrøms Amt. I 2006 blev han ansat som handicap- og psykiatrichef i Næstved Kommune, inden han i 2008 blev sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Foto af Ole Ryttov

Foto af Ole Ryttov

Yderligere information

Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark, telefon 99 44 48 03
Regionsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark, telefon 28 99 32 40
Administrerende direktør Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Psykiatrien i Region Syddanmark, telefon 29 17 70 35

Regionsdirektør

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU02V