Skip til primært indhold

Status på COVID-19-vaccination i Region Syddanmark

Region Syddanmark vil løbende orientere om status på COVID-19-vaccinernes udrulning i regionen. Dette er status for uge 10 og 11.

Region Syddanmark modtager i alt 62.340 doser vaccine mod COVID-19 i uge 10 og 11.

  • Pfizer/BioNTech leverer i alt 18.720 styk i uge 10 og 18.720 styk i uge 11.
  • Moderna leverer i alt 5.700 styk i uge 10 og ingen i uge 11.
  • AstraZeneca leverer i alt 19.200 styk i uge 10 og ingen i uge 11. Alle vaccinationer med

AstraZeneca er sat på pause fra 11. marts i hele Danmark, så de ubrugte vacciner sættes på køl indtil videre.

Hvordan fordeles vaccinerne?

Pfizer/BioNTech bliver først og fremmest brugt til genvaccinationer af borgere, som allerede har fået første vaccination for mindst tre uger siden.

Regionen fortsætter med førstevaccination af borgere over 85 år, borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet og målgruppe 5, der består af borgere med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Derudover inviteres de første borgere i målgruppe 7, som er borgere mellem 80-84 år. De ældste borgere i målgruppen inviteres først. De resterende i målgruppen vil blive inviteret løbende over de kommende uger.

Moderna-vaccinerne deles op i to lige store dele. Den ene halvdel gives som førstevaccinationer til de samme målgrupper som Pfizer/BioNTech. Den anden halvdel fryses ned til genvaccinationer senere på foråret.

AstraZeneca på pause

Regionen har indtil 11. marts 2021 brugt AstraZeneca til vaccinere i Sundhedsstyrelsens målgruppe 4, der er sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen har bedt regionerne sætte vaccination med AstraZeneca på pause i to uger.

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at alle, der har tider til vaccination eller genvaccination med AstraZeneca i regionen til 28. marts, får aflyst deres tid. Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen vil give danskerne besked om den fremtidige brug af vaccinen i uge 12.

Region Syddanmark opretter nye tider tirsdag, onsdag og torsdag

Da hovedparten af de leverede vacciner bliver givet som genvaccinationer i de kommende uger, vil  færre nye borgere desværre kunne booke tider og komme i gang med deres første vaccine.

For at gøre det nemmere for borgerne at danne sig et overblik over ledige tider, vil regionen fra denne uge fast oprette nye tider på www.vacciner.dk tirsdag, onsdag og torsdag. Hver fredag formiddag, vil regionen desuden give en status på Facebook over, hvor der stadig er ledige tider tilbage.

Hvor langt er Region Syddanmark med vaccinerne

Sidste uges leverance (uge 9) på 26.950 vaccinedoser blev brugt til borgere over 85 år, borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet og borgere med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

I uge 9 indgik regionen også en aftale med kommunerne om at hjælpe borgere over 85 år og borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet, med at booke tid eller arrangere vaccination i hjemmet, hvis de er sengeliggende. Den indsats fortsætter i uge 10.

Fra 27. december 2020 til 8. januar 2021 fik alle beboere på plejecentre i Region Syddanmark, der ønskede det, deres første vaccinestik. Tæt på 90 pct. af målgruppen er nu færdigvaccineret.

Status pr. 12. marts 2021 for 1,2 mio. syddanskere

  • Region Syddanmark modtager i alt 62.340 doser vaccine mod COVID-19 i uge 10 og 11.
  • Regionen har modtaget 37.440 vacciner fra Pfizer/BioNTech og 5.700 fra Moderna og 19.200 vacciner fra AstraZeneca.
  • 126.063 syddanskere har fået første vaccination. Det svarer til 10,3 pct. af regionens befolkning.
  • 44.951 syddanskere har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.
  • 59 pct. af personalet på sundheds- og ældreområdet på sygehuse, hos kommuner, i praksis og i ambulancerne har fået første vaccination.
  • 27 pct. af personalet på sundheds- og ældreområdet på sygehuse, hos kommuner, i praksis og i ambulancerne har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.
  • Region Syddanmark har modtaget i alt 196.835 doser COVID-19-vaccine.

Kilde: Statens Serum Institut

APPFWU02V