Skip til primært indhold

Psykiatri- og socialudvalget drøftede status på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Psykiatri og socialudvalget i Region Syddanmark drøftede på ekstraordinært møde onsdag den 24. marts 2021 status på psykiatrisk afdeling i Aabenraa.

I drøftelsen deltog psykiatrisygehusets direktion, den nye konstituerede afdelingsledelse samt repræsentanter fra medarbejdersiden i det lokale samarbejdsudvalg.

Afdelingen i Aabenraa har igennem en længere periode været ramt af udfordringer med rekruttering og et dårligt arbejdsmiljø, og på mødet var der fokus på det videre arbejde med den handleplan der skal imødegå udfordringerne.

- Jeg er glad for den drøftelse, vi har haft med medarbejderne i dag. Den har gjort stort indtryk på udvalget. Det glæder mig at der er fælles fodslag om at arbejde videre med handleplanen og med at sætte et ekstra fokus på sikkerhed.
Den seneste tids omtale i pressen og ikke mindst karakteren af de historier, som er kommet frem, har gjort indtryk på alle i udvalget, siger formand for Psykiatri og Socialudvalget Thies Mathiasen.

På mødet orienterede sygehusledelsen udvalget om, at der er konstitueret en ny ledelse, og at den sammen med medarbejderne sætter alle kræfter ind på at skabe ro om arbejdet med den handleplan, som afdelingens lokale samarbejdsudvalg har udarbejdet i fællesskab.

Arbejdet med handleplanen fortsætter

Arbejdet med udrulningen af handleplanen fortsætter således, og blandt medarbejderne er der fortsat opbakning til handleplanens initiativer, hvilket blev tilkendegivet på et møde i tillidsmandskollegiet mandag den 22.  marts 2021.

På mødet gav psykiatrisygehusets direktion udtryk for, at der venter en stor opgave forude. For at nå i mål, og komme de forskellige udfordringer til livs, kræver det en god og konstruktiv dialog og inddragelse af alle medarbejdergrupper. De seneste dages drøftelser i afdelingen viser, at der er opbakning blandt medarbejderne til at løfte opgaven i flok.

- Vi er bekendte med at afdelingen har været i en vanskelig situation i en længere periode, hvor det blandt andet har været svært at rekruttere medarbejdere til en række vakante stillinger. Det har haft betydning for både arbejdsmiljøet og samarbejdet i afdelingen. Fra politisk hold har vi også været med til at stille krav, der har haft indflydelse på arbejdsgangene i psykiatrien, blandt andet ift. nedbringelse af tvang. Vi vil fortsat stille krav til behandlingskvaliteten, det ændrer vi ikke på, men vi er selvfølgelig opmærksomme på, at det har stor betydning i de enkelte afdelinger siger Thies Mathiasen.

Tak til dygtige medarbejdere

Men udvalget anerkender at afdelingen, til trods for at den har stået over for nogle store udfordringer, alligevel ligger i toppen i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (LUP) der lige er blevet offentliggjort. Her ligger den på alle parametre et godt stykke over både det regionale og nationale gennemsnit.

- Til trods for, at afdelingen har fået meget dårlig omtale i pressen gennem den seneste tid, synes jeg også, der er grund til at se med optimisme på fremtiden. At medarbejderne selv under vanskelige forhold har været i stand til at få et så positivt resultat i den seneste LUP vidner for mig om en medarbejdergruppe, der brænder for deres arbejde.

- Den gejst og den energi, får vi forsat brug for i årene fremover, hvor øgede krav til og forventninger om udvikling af psykiatrien ser ud til at være kommet for at blive, siger Theis Mathiasen og fortsætter - jeg tager virkelig hatten af for de medarbejdere og ledere på afdelingen, der er med til at udbrede denne positive samarbejdsånd på alle niveauer.

Udvalget vil følge udviklingen på afdelingen tæt den kommende tid og ser frem til at mødes med afdelingsledelse og repræsentanter fra medarbejdersiden i den lokale medudvalg på et af de kommende møder.

Yderligere oplysninger

Thies Mathiasen

Formand for psykiatri og socialudvalget

Regionsrådet


40 40 77 46
APPFWU02V