Skip til primært indhold

Plan for syddansk psykiatri godt i gang

Selvom coronaen har sat en kæp i hjulet mange steder, er implementeringen af regionens Psykiatriplan 2020-24 godt i gang. 80 procent af planens anbefalinger er allerede i gang eller under opstart.

Da regionsrådet i Region Syddanmark vedtog Psykiatriplan 2020-24, var det med en klar vision om, at den syddanske psykiatri skal styrkes markant på en række områder. Målet er, at patienter og pårørende, der har psykisk sygdom inde på livet, hurtigere kan få den hjælp, de har brug for. Og at den styrkelse skal ske så hurtigt som muligt.

Psykiatriplanen indeholder 39 anbefalinger, der sikrer et langsigtet fokus og en klar strategisk retning, og nu viser en netop offentliggjort statusrapport (OBS side mangler), at 31 af de 39 anbefalinger allerede er på skinner her et år efter.

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF) fra Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark siger:

- Det er godt at se, at vi er kommet så langt på så kort tid, og at ambitionerne i psykiatriplanen i den grad bliver levet ud. Men samtidig er det også tydeligt, at der er nogle problemstillinger, fx i forhold til rekruttering, som kræver ekstra bevågenhed. Derfor er det også vigtigt, at vi ikke kun har fokus på at få flest mulige nye initiativer i gang, men også sørger for, at hverdagen rundt om på afdelingerne fungerer samtidig med alt det nye. Det er helt afgørende, og det er vi meget bevidste om.

Et langt sejt træk

Det koster cirka 75 mio. kroner om året at føre Psykiatriplan 2020-24 helt ud i livet. Penge, der kommer fra Region Syddanmarks eget budget og fra særlige midler til psykiatrien i finansloven for 2020. 

75 procent af pengene er allerede ude at gøre gavn i den syddanske psykiatri.

Thies Mathiasen siger:

- Psykiatrien har været underprioriteret i mange år, så det er godt, at området nu får den opmærksomhed, der er brug for. Men det er et langt sejt træk at komme helt på plads og få kulturen, organisationen og samarbejdet med kommuner til at spille rigtig godt sammen. Men vi er godt på, vej og jeg glæder mig på patienternes vegne over alle de gode tiltag, der allerede nu viser, hvilken vej vi vil.

FAKTA

Eksempler på initiativer i Psykiatriplan 2020-24, der er sat i gang:

Psykiatriplanen medfører, at der er sket en opjustering og reorganisering af sengepladserne i Psykiatrisygehuset.

Konkret betyder det blandt andet, at

 • der er åbnet et ekstra sengeafsnit i Vejle i 2020
 • der er 30 nye intensive senge fordelt på alle psykiatriske afdelinger i regionen
 • der er ansat flere til den ambulante behandling
 • de særlige pladser for patienter med svær psykisk sygdom, misbrug og udadreagerende adfærd er flyttet fra Vejle til Odense november 2020
 • døgnbehandlingen af børn op til 13 år er blevet udvidet, så der er mulighed for indlæggelse alle 365 dage om året
 • der er sat gang i et byggeri af et nyt retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg, der forventes åbnet i september 2021.

Planen indeholder også en række anbefalinger i forhold til selve behandlingen, og det medfører blandt andet, at patienter og pårørende inddrages mere.

Det betyder blandt andet, at

 • der ansættes og uddannes flere medarbejdere (peers), som selv har haft psykisk sygdom inde på livet
 • etableringen af et Center for Pårørende-inddragelse, der har fokus på de pårørendes situation, er godt i gang
 • flere patienter tilbydes patientstyrede indlæggelser.

En forudsætning for, at arbejdet med kerneopgaven kan lykkes samt realiseringen af psykiatriplanen, er, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere med de rette kompetencer i Psykiatrisygehuset.

På nuværende tidspunkt er der sat gang i

 • kompetenceudvikling af medarbejdere
 • lederudvikling for ledere tæt på frontmedarbejdere.

Yderligere oplysninger

Thies Mathiasen

Formand for psykiatri og socialudvalget

Regionsrådet


40 40 77 46
APPFWU01V