Skip til primært indhold

Kommuner og region samarbejder om vaccination af hjemløse og socialt udsatte

De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark har indgået en aftale om vaccination af udsatte borgere, fx borgere uden fast bopæl.

Hvordan sikrer man, at socialt udsatte og måske hjemløse borgere med dårlig kontakt til sundhedsvæsenet og egen læge bliver vaccineret mod COVID-19?

Den problematik tager regionens 22 kommuner og Region Syddanmark hånd om i en aftale, der netop er indgået. Aftalen indeholder en ekstra indsats i forhold til vaccination af særligt udsatte borgere, som ønsker en vaccination. Og den er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra det regionale udsatteråd.

Kommunerne vil samarbejde tæt med lokalpsykiatrien, lokale NGO’er, gadesygeplejersker og socialsygeplejersker om at finde frem til udsatte borgere. Og regionen vil etablere et vaccinationstilbud, som ikke kræver tidsbestilling, og der vil blive oprettet mindre midlertidige vaccinationssteder. Det vil typisk være i områder, hvor hjemløse og meget udsatte borgere kan kontaktes, fx i nærheden af herberger og væresteder.

Koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark, regional medformand for Det Administrative Kontaktforum, udtaler:

- Når vi skal i kontakt med udsatte syddanske borgere, som måske er hjemløse, kan vi ikke bare regne med, at borgeren går ind i e-boks og følger den slagne vej. Der skal en ekstra indsats til for at sikre, at de udsatte borgere, som ønsker en vaccination, får mulighed for at få den. Det kræver samarbejde mellem kommuner og region, at få det til at lykkes, og aftalen her er en fortsættelse af det rigtig gode samarbejde mellem os, som har været kendetegnende gennem hele pandemien.

Direktør Arne Nikolajsen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune, kommunal medformand for Det Administrative Kontaktforum, udtaler:

- Vi bakker i kommunerne op om, at så mange som muligt kan blive vaccineret. Vaccination er jo en af nøglerne til, at vi kan beskytte den enkelte og få bremset smitten. Derfor er jeg glad for, at vi nu har en fælles aftale med regionen om tiltag, som skal fremme vaccination af socialt udsatte og hjemløse borgere, så vi også kan nå ud til særligt udsatte grupper med tilbuddet om vaccination.

Tilbuddet gælder for socialt udsatte borgere i målgruppe 5 og 10, dvs. borgere, som har en særlig øget risiko for at få et alvorligt forløb ved COVID-19.

Fakta om aftalen:

  • Aftalen indgås mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner.
  • Aftalens formål er at sikre vaccination af udsatte borgere med særlig øget risiko, fx personer uden fast bopæl, som er omfattet af målgruppe 5 og 10 jf. Sundhedsstyrelsens definition.
  • Målgruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
  • Målgruppe 10: Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
  • Aftalen tager udgangspunkt i Region Syddanmarks overordnede Strategi for udvidelse af vaccinationskapaciteten.


Yderligere oplysninger

Koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark - kan kontaktes via presserådgiver Carsten Bruun.

Direktør Arne Nikolajsen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune, tlf. 23477128

Presserådgiver

Carsten Bruun

Presserådgiver

Rådgiverteamet - Koncern Kommunikation


20 26 33 92
APPFWU02V