Skip til primært indhold

Klimahandleplaner viser vejen for den grønne omstilling i Region Syddanmark

Regionsrådet har godkendt klimahandleplanerne for de syddanske sygehusenheder, psykiatrien og socialområdet. Planerne skal få eksisterende initiativer og nye klimaindsatser op i højeste gear og bidrage til at nå de regionale og nationale klimamål.

Temperaturstigninger, oversvømmelser og ekstremvejr er globale menneskeskabte klimaforandringer, som har fået Region Syddanmark op på klimadupperne for at nedbringe sin egen udledning af skadelige drivhusgasser og CO2 med 70 pct. inden 2030 og styrke klimaindsatsen i hele Syddanmark. Målet er en del af regionens klimastrategi, som samtidig understøtter de nationale målsætninger på området.

For at nå det ambitiøse mål skal der handling bag ordene, og derfor bakkede regionspolitikerne på deres møde 22. marts op om de klimahandleplaner, som frem mod 2023 skal styrke de eksisterende initiativer og nye klimaindsatser på regionens enheder. 

Medarbejderne er gode til at finde klimaløsninger

Klimahandleplanerne gælder for de syddanske sygehusenheder, psykiatrien og socialområdet, og de er blevet til med input fra medarbejdere og ledelser, som har været med til at identificere indsatsområderne. Det store engagement blandt medarbejderne og viljen til at finde gode klimaløsninger har gjort indtryk på regionsrådet:

- Region Syddanmark skal være et fyrtårn for den grønne omstilling, og derfor bakker regionsrådet op om klimahandleplanerne. De er en slags klimakompas, der sikrer, at alle vores indsatser sigter mod at nedbringe regionens CO2-udledning, så vi er med til at bremse de globale klimaforandringer. Jeg ser det som en stor styrke, at medarbejderne på vores sygehuse og institutioner bidrager til planerne og er med til at konkretisere de næste skridt på vejen mod en grønnere Region Syddanmark, siger Karsten Uno Petersen (S), formand for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg.

OUH: Madspild-app, adfærdskampagne og elbiler

På OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus har de lokale medarbejderudvalg givet input til klimahandleplanen. Et af initiativerne er at mindske unødigt strømforbrug. Det skal hjælpes på vej af adfærdskampagner, der sætter fokus på vaner og minder om at slukke lys og andre elektroniske apparater efter brug.

Madspild er også et fokusområde, og køkkenet på sygehuset tager her i 2021 en app i brug, som kan give mulighed for at købe overskydende mad, der ikke er blevet solgt, med hjem fra cafeteriaet, i stedet for at det bliver kasseret. På transportområdet handler et indsatsområde i klimahandleplanen om at gøre klar til, at 80 pct. af sygehusets tjenestebiler skal være elbiler, når Nyt OUH tages i brug i 2024.

Sygehus Lillebælt: intelligent LED-belysning sparer på strømmen og giver bedre arbejdsmiljø

En af indsatserne i Sygehus Lillebælts klimahandleplan går ud på at udskifte alle sygehusets lysarmaturer til LED-belysning. Projektet startede i 2015, og i dag er halvdelen – ca. 11.000 lyskilder – skiftet ud med intelligente, affaldsminimerende LED-armaturer. Der er også etableret ny lysstyring, så lysstyrken kan reguleres efter behov, og yderligere er der primært valgt et armatur, hvor LED-indsatsen kan udskiftes, uden af hele armaturet skal udskiftes.

Energiprojektet giver en besparelse på ca. 3.000.000 kWh/årligt. Det svarer til 682 gennemsnitfamiliers årlige elforbrug, og der er opnået en årlig samlet besparelse på 4,5 mio. kr. Udskiftning til LED-lys har også en positiv konsekvens for sygehusets patienter og ansatte, da LED-lyset giver en bedre farvegengivelse til gavn for patientoplevelsen og arbejdsmiljøet.

Klimahandleplanerne for de syddanske sygehusenheder, psykiatrien og socialområdet står ikke alene. Regionsrådet har afsat midler til at styrke enhedernes klimaberegninger og til tværregionale projekter, som fx et fælles affaldssorteringssystem, bæredygtige indkøb, investeringer i fossilfrie energikilder som solceller og ladeinfrastruktur til regionens elbiler.

Fakta om Klimahandleplanerne

De nye klimahandleplaner har sit strategiske afsæt i Region Syddanmarks klimastrategi, som er en af de seks delstrategier i den regionale udviklingsstrategi for 2019-2022, der hedder Fremtidens Syddanmark.

Handleplanerne for de syddanske sygehusenheder, psykiatrien og socialområdet beskriver en række aktiviteter, der allerede er i gang eller påtænkes igangsat for at reducere Region Syddanmarks klimaaftryk både som virksomhed og som geografi. Indsatserne handler fx om at nedbringe enhedernes affaldsproduktion samt energi- og ressourceforbrug, at gøre transport bæredygtig og øge genanvendelse. Derudover beskriver planerne, hvordan arbejdet med klima og miljø fremadrettet forankres på enhederne.

Regionshuset med satellitter er i gang med at udarbejde en klimahandleplan. Den forventes færdig til sommer 2021.

Kontaktoplysninger på øvrige regionsrådsmedlemmer.

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V