Skip til primært indhold

Status på COVID-19-vaccination i Region Syddanmark

Region Syddanmark vil løbende orientere om status på COVID-19-vaccinernes udrulning i regionen. Dette er status for uge 21.

Region Syddanmark modtager 68.500 doser vaccine mod COVID-19 i uge 21.

  • 58.500 doser vaccine fra Pfizer/BioNTech
  • 10.000 doser vaccine fra Moderna.

Vaccinerne bruges både til første og anden vaccination af:

  • Sundhedsmedarbejdere, der er vaccineret første gang med AstraZeneca. De inviteres til anden vaccination med Moderna. Det sker ca. 12 uger efter deres første vaccination.
  • Målgruppe 8, 9, 10a, b og c, der er borgere mellem 50 og 84 år. Og så tager regionen hul på de allerførste invitationer til målgruppe 10d1, der er borgere mellem 44 og 49 år og 16 og 19 år. Det sker ved at invitere skiftevis de ældste og de yngste i de to grupper, så årgang 1972 inviteres sammen med 2005 og så fremdeles.

Derudover kan der også være enkelte nye borgere i de allerede afsluttede målgrupper, for eksempel nye beboere på plejehjem eller borgere med særlig risiko for smitte, som skal vaccineres.

Hver 5. syddansker færdigvaccineret

Region Syddanmark er ikke helt så langt fremme med invitation til de yngre målgrupper som andre regioner. Det er, fordi Region Syddanmark har flere ældre borgere, og det har ikke været indregnet i Sundhedsstyrelsens fordeling af vacciner mellem regionerne fra start. Derfor har det taget lidt længere tid at nå igennem de ældste årgange i regionen.

Hvis man ser på den samlede andel af vaccinerede borgere pr. region, så ligger Region Syddanmark højere end flere af de andre regioner. 20,7 % af syddanskerne er færdigvaccineret, og hele 32,7% har fået den første vaccination.

Hvor langt er Region Syddanmark med vaccinerne?

I uge 20 modtog regionen 65.160 vaccinedoser fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

De blev primært brugt til målgrupperne 7-10c, som er borgere mellem 50 og 84 år, til målgruppe 5 og 6, der er borgere og pårørende til borgere med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, samt til enkelte nye borgere i de målgrupper, som er afsluttet.

Status pr. 25. maj 2021 for 1,2 mio. syddanskere

  • Region Syddanmark modtager 58.500 doser vaccine fra Pfizer/BioNTech og 10.000 doser vaccine fra Moderna mod COVID-19 i uge 21.
  • 400.320 syddanskere har fået første vaccination. Det svarer til 32,7 pct. af regionens befolkning.
  • 253.164 syddanskere har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.

Kilde: Statens Serum Institut

APPFWU01V