Skip til primært indhold

Sidstehjælp skal støtte pårørende i en svær tid

Det kan være en stor fysisk og psykisk belastning at være pårørende til en alvorligt syg og døende patient. Derfor har regionsrådet nu besluttet at afsætte halvanden million kroner til sidstehjælp, som guider pårørende til, hvordan de bedst hjælper døende og dem selv i den sidste tid. Det er én ud af flere indsatser, som nu sættes i gang for at styrke livskvaliteten hos døende syddanskere og deres pårørende.

Flere end 12.000 syddanskere dør hvert år. En stor del af dem dør af livstruende sygdomme som kræft, hjerte- eller lungesygdomme. I de situationer vil der ofte være en kortere eller længere periode, hvor de pårørende er under et stort fysisk og psykisk pres. De kan være rådvilde i forhold til, hvordan de bedst hjælper den døende, samtidig med at de selv er i stor sorg over at skulle miste en, de holder af.

Derfor har regionsrådet nu besluttet at afsætte halvanden million kroner til sidstehjælp til de pårørende, så de får den hjælp og støtte, de har brug for. Pengene skal blandt andet bruges på et online sidstehjælpskursus, som guider de pårørende i, hvordan de bedst muligt hjælper den døende og dem selv i den svære situation.

Formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen (S) er glad for, at de pårørende nu får mere støtte:

- De fleste har nok oplevet, hvor svært det kan være at være pårørende til en døende, man holder af, og at ville gøre det bedste, man kan, for at hjælpe den pårørende, men ikke helt vide hvordan. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu gør en ekstra indsats for at hjælpe de pårørende, så de bliver bedre rustet til at hjælpe den døende, men også bedre til at tage vare på dem selv i den svære situation.

Sidstehjælpskurserne udvikles på baggrund af positive erfaringer fra Sygehus Sønderjylland og skal nu udbredes til hele regionen.

Flere indsatser sættes i gang for at hjælpe døende

Sidstehjælp til de pårørende er blot én ud af flere indsatser, som skal hjælpe døende syddanskere og deres pårørende i den sidste svære tid. Tre andre indsatser fik også penge af regionsrådspolitikerne på regionsrådsmødet 21. juni 2021. Det drejer sig om følgende:

  • Der skal udpeges nøglepersoner i palliation på relevante afdelinger. De skal have styrket deres kompetencer inden for palliation – det vil sige, at de skal blive endnu bedre til at lindre de lidelser og problemer, som kan være forbundet med at få og leve med en livstruende sygdom.Det er der afsat 1,5 mio. kr. til i 2021.
  • Flere frivillige skal inddrages i at hjælpe og støtte de døende og deres pårørende.

På OUH er der gode erfaringer med et samarbejde mellem sygehusets palliative team, som tager sig af den faglige del af palliationen, og et netværk af frivillige syddanskere, som for eksempel aflaster den pårørende ved at være hos den syge i nogle timer eller tager en snak med den døende om det liv, der er levet.

Der lægges op til, at samarbejdet med det fynske Frivilligt Palliativt Netværk videreføres, og at et lignende samarbejde med Røde Kors etableres i det sydjyske. Det er der afsat 1,25 mio. kr. til i 2021 og årene fremover.

  • Regionens hospicetilbud skal udvikles ved at sætte forsøg i gang, der blandt andet skal give en endnu bedre opfølgning for de patienter, som udskrives fra hospice, og endnu bedre overgange mellem hospice og de palliative teams på sygehusene. Det er der afsat 400.000 kr. til i 2021 og 1,25 mio. kr. til i 2022 og årene fremover.

Nye tiltag er del af en større indsats

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat penge til en styrket indsats i ”Den sidste tid” – 8 mio. kr. i 2021 og herefter 10 mio. kr. årligt. Herudover blev det prioriteret at bruge 4 årsværk til opgaven ud af de 107 flere sygeplejersker, som der blev afsat midler til på finansloven for 2020.

Allerede i januar 2021 besluttede regionsrådet at bruge 6 mio. kr. til at udvide de palliative specialfunktioner på sygehusene og styrke den basale palliative indsats – det vil sige den palliative pleje og behandling, som sundhedspersonalet på afdelingerne tilbyder som en del af den hjælp, de i forvejen yder. Udgifterne til de 4 årsværk var medregnet i de 6 mio. kr.

Nu har regionsrådet så besluttet, hvordan de resterende midler skal bruges i 2021, og hvordan 3 mio. kr. af de afsatte 10 mio. kr. skal bruges i 2022.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådsmedlemmer 

Yderligere oplysninger

APPFWU02V