Skip til primært indhold

Millioner til klima- og renoveringsprojekter på sygehusene

Region Syddanmark vil anvende mellem 85 og 95 millioner til klima- og renoveringsprojekter. Pengene skal bl.a. bruges på at udskifte ventilation og køleanlæg, installere energivenlige varmepumper og renovere el og rør på de syddanske sygehuse.

Strømslugende ventilationssystemer og miljøbelastende køleanlæg på de syddanske sygehuse bliver nu udskiftet. Det står klart, efter regionsrådet på deres møde 31. maj 2021 godkendte konkrete klima- og renoveringsprojekter for 85-95 mio. kr.

Energiforbedringerne på de syddanske sygehuse skal sættes i gang i år, siger Karsten Uno Petersen (S), formand for Anlægs- og innovationsudvalget i Region Syddanmark:

- Regionsrådet lægger stor vægt på, at regionen bidrager til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og dermed skal regionen også selv belaste klimaet mindst muligt. Derfor er jeg godt tilfreds med, at vi nu har en konkret investeringsplan, der kan sætte skub i klima- og renoveringsprojekter på regionens sygehuse med det samme, så vi ad den vej understøtter regionens omstilling til en mere klimavenlig drift. Det er nogle spændende projekter, som ud over de positive effekter for regionens energiforbrug også vil gavne arbejdsmiljøet og patientsikkerheden.

Der er energi at spare på ventilationssystem og centralkøleanlæg

Alle regionens sygehuse har fået tildelt midler til konkrete projekter, og de enkelte sygehuse har selv peget på, hvilke klima- og renoveringsprojekter de kan gennemføre i lyset af den aktuelle coronasituation og uden at forstyrre den kliniske drift.

Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og Sønderborg har eksempelvis fået penge til at udskifte ventilationsanlæg på operationsstuer og i teknikrum og forventer en el-besparelse på 35 pct. pr. anlæg.

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Sygehus Lillebælt i Kolding står også over for at skulle udskifte energitunge ventilatorer og skal desuden i gang med at energioptimere deres centralkøleanlæg. Sydvestjysk Sygehus i Grindsted skal renovere rørinstallationer, og Psykiatrien i Middelfart skal bl.a. have en driftssikker og energivenlig elevator.

Ud over at kunne spare på strømforbruget forventer regionen også en gevinst i form af bedre arbejdsmiljø. Udskiftningen af slidte ventilations- og køleanlæg vil f. eks. give bedre indeklima på grund af bedre styring af luftmængder og temperatur, og det vil mindske risikoen for nedbrud, som kan gå ud over patientsikkerheden.

Midler kommer fra konsolidering

De mange forbedringer kan lade sig gøre, fordi regionsrådet i april besluttede, at en del af det økonomiske råderum, som blev tilvejebragt via konsolidering i 2020, skulle øremærkes til klima- og renoveringsprojekter i 2021.

Der er samlet afsat 15-20 mio. kr. til klimatiltag og 70-75 mio. kr. til renoveringsarbejde, men da der er et betydeligt overlap mellem de to indsatsområder, er pengene udmøntet samlet. Regionen vurderer, at der er investeringer for ca. 30 mio. kr., der vil have en direkte positiv klimaeffekt i form af energibesparelser.

Blandt de renoveringsprojekter, regionsrådet har godkendt, er der også lagt vægt på tiltag, der øger sikkerheden i Psykiatrien og engangsudgifter vedr. OUH og det nye OUH, som også er prioriterede indsatsområder i regionens budgetaftale.

Fakta: Sådan fordeler midlerne sig på regionens sygehuse

Den samlede økonomiske ramme til gennemførelse af projekterne udgør 85-95 mio. kr. med en foreløbig ramme til klimatiltag på 15-20 mio. kr. og 70-75 mio. kr. til renoveringsarbejde m.v.

18 mio. kr. til udskiftning af ventilation, nye varmepumper, el-renovering.

25 mio. kr. til renovering af rør, kloakker, faldstammer samt udskiftning af ventilation og køl.

34 mio. kr. til fortsat el-renovering, færdiggørelse af rørudskiftning, udskiftning af køleanlæg samt ventilationssystemer.

5 mio. kr. til projekter vedr. arbejdsmiljø og sikkerhed for patienter og personale i form af SKAL-sikring, adgangskontrol, afskærmning m.v.

14 mio. kr. til udstyr i nyt centralkøkken

I alt: 96 mio. kr.

Der forventes rabatter på købspris på 8-10 pct.

 

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her.

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V