Skip til primært indhold

Der bliver taget hånd om syddanske patienter under strejke

Strejke på landets sygehuse vil ikke påvirke behandlingen af de akutte patienter i Region Syddanmark. Konflikten kan i nogle tilfælde betyde, at planlagte aftaler på sygehusene må udskydes. Berørte patienter vil få direkte besked i deres digitale postkasse eller på anden vis.

Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til forligsinstitutionens mæglingsforslag. Dermed begynder den varslede strejke lørdag 19. juni kl. 00.00.

Strejken kan få betydning for blandt andet planlagte aftaler og behandlinger på de konfliktramte sygehuse i Region Syddanmark, men vil ikke få betydning for diagnosticering og behandlingen af akutte patienter og patienter med livstruende sygdom.

Regionsdirektør Jane Kraglund siger:

- Der bliver taget hånd om alle patienter. Et nødberedskab på sygehusene vil fortsat tage sig af diagnosticering og behandlingen af akutte patienter og patienter med livstruende sygdom. Og så er der selvfølgelig også en del aktivitet, der kører videre, som det plejer, fordi det ikke er berørt. I nogle tilfælde kan vi dog blive nødt til at udskyde aftalen med patienter. Her bliver patienten kontaktet direkte. Det sker enten via deres digitale postkasse eller ad anden vej.

Hvis man som patient har en planlagt tid på sygehuset og ikke hører noget fra sygehuset, skal man møde op som aftalt.

Følgende syddanske sygehuse bliver berørt af konflikten

Konflikten vil berøre medarbejdere, der arbejder på udvalgte afdelinger/afsnit på følgende syddanske sygehuse:

  • Odense Universitetshospital – omfatter en række afdelinger på sygehusene i Odense, Svendborg og Nyborg
  • Sydvestjysk Sygehus – omfatter en række afdelinger på sygehusene i Esbjerg, Grindsted og Brørup
  • Sygehus Lillebælt – omfatter en række afdelinger på sygehusene i Kolding, Middelfart og Vejle
  • Sygehus Sønderjylland – omfatter en række afdelinger på sygehuset i Sønderborg

Konflikten omfatter desuden to afdelinger i regionshuset i Vejle.

Sygehusenes øvrige afdelinger vil fungere så normalt som muligt.

Søg flere oplysninger

Hvis man som patient har en planlagt tid til behandling på et af de berørte sygehuse og er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig, kan man finde informationer på regionens hjemmeside.

Patienter, der får udsat deres tid på grund af strejken, vil blive henvist til Regional Visitation. Regional Visitation er imidlertid også udtaget til strejke. Der vil derfor være en minimal bemanding under strejken. Patienter med udskudt tid må derfor forvente længere ventetid til at få hjælp til at få en tid på et andet sygehus. Regionen opfordrer til, at patienterne orienterer sig på hjemmesiden.

Desuden er patientvejledningen berørt af strejken. Der vil i praksis være halv bemanding under strejken. Derfor må man forvente massiv ventetid på telefonen. Regionen opfordrer til, at man i stedet benytter hjemmesiden.

Du finder informationer til patienter og pårørende samt kontaktoplysninger til patientvejledningen her.

 

Yderligere oplysninger

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU01V