Skip til primært indhold

Specialcenter Syddanmark afvikler afdeling på botilbud i Fredericia

Specialcenter Syddanmark vil over de kommende måneder afvikle afdelingen Marsvænget i Fredericia, hvor der i øjeblikket bor 4 børn og unge.

Afdelingen ”Børne- og Ungehusene, Marsvænget” i Fredericia vil blive afviklet frem til udgangen af september.

Den lille afdeling blev etableret 1. marts 2021, men har fra start haft svært ved at rekruttere det nødvendige personale. Samtidig har det efter opstarten af afdelingen vist sig, at de fysiske rammer ikke er optimale i forhold til de særlige behov, som børnene og de unge har. Samlet betyder det, at Specialcenter Syddanmark nu har truffet beslutning om at afvikle afdelingen.

Centerchef Allan Kjær Hansen siger:

- Vi må desværre erkende, at det ikke er muligt at drive afdelingen Marsvænget tilfredsstillende med de udfordringer, det står over for. Derfor har vi valgt at afvikle afdelingen over de kommende måneder. Vi arbejder naturligvis fortsat på at sikre bedst mulig trivsel og udvikling for børnene, og vi samarbejder med deres hjemkommuner om at finde nye gode tilbud til dem.

Dialog med kommunerne om andre tilbud til børnene

Der bor i øjeblikket fire børn og unge på afdelingen Marsvænget. De er i alderen 8-16 år. Børnene og de unge har behov for et specialiseret socialt tilbud pga. markante og ofte sammensatte problemstillinger i form af eksempelvis sociale, emotionelle, kognitive og psykiatrinære vanskeligheder.

Marsvænget har siden april 2021 været under skærpet tilsyn af Socialtilsyn Syd, som har udtalt kritik af brugen af vikarer og de fysiske rammer. Senest har Socialtilsyn Syd varslet, at de overvejer at ophæve tilbuddets godkendelse, såfremt der ikke sker ændringer. Det er bl.a. på den baggrund, at Specialcenter Syddanmark nu har besluttet, at det ikke er muligt at drive Marsvænget på tilfredsstillende vis med den nødvendige høje faglige kvalitet.

Region Syddanmark samarbejder med børnenes hjemkommuner om at tage hånd om børnene og sørge for en kontrolleret afvikling, hvor børnene ender med at kunne flytte til andre gode tilbud, heriblandt også øvrige af Region Syddanmarks specialiserede børnetilbud.

 

Yderligere oplysninger

Christian Schacht-Magnussen

Socialdirektør


20540002
APPFWU02V