Skip til primært indhold

Region Syddanmark bruger vacciner til andet stik

Med allerede 40.000 førstegangsvaccinerede bliver Region Syddanmark over den kommende uge nødt til at reservere de fleste vacciner til at give alle det andet stik. Et problem hos en af leverandørerne har betydet en halvering i vaccineleverancerne i sidste uge.

Flere tusinde syddanskere har fået en besked i deres digitale postkasse, om at de kan bestille tid til vaccination. Men når de går ind for at bestille, er der ingen ledige tider.

Årsagen er både leveringsvanskeligheder hos en af producenterne af COVID-19-vaccinen og det faktum, at en større del af doserne fremadrettet skal bruges på at give førstegangsvaccinerede deres andet stik.

Det ventes, at leverancerne også i de kommende uger vil være med lidt færre doser.

Region Syddanmark har foreløbig givet første stik til ca. 40.000 plejehjemsbeboere, sårbare borgere og sundhedspersonale. Det svarer til, at 3,23 pct. af samtlige syddanskere er blevet førstegangsvaccineret.

- Fordi vi har været så effektive i de første uger med at vaccinere et stort antal syddanskere, bliver vi formentligt nødt til at reservere en stor del af de kommende tre ugers leverancer til at færdigvaccinere de 40.000, der allerede har fået første dosis. Der må jo kun gå et vist antal uger inden andet stik, hvis vaccinen skal være effektiv, siger koncerndirektør Kurt Espersen.

Han forstår dog til fulde frustrationen hos de borgere, der er blevet bedt om at bestille tid til vaccination, men ikke kan booke en tid.

- Det er jo brandærgerligt, at vi lige nu står klar til at vaccinere en masse mennesker, og så er der problemer med at levere det lovede antal doser. Men jeg kan love, at vi er parate i det sekund, der kommer flere vacciner.

I den kommende uge vil et mindre antal af vaccinerne blive brugt til at give første stik til 65+-årige, som modtager pleje og hjælp i eget hjem.

Næste gruppe forventes at blive inviteret til vacciner i uge 5

Regionerne forventes at modtage en større mængde vacciner i slutningen af uge 5, og her vil Sundhedsstyrelsen også invitere den ældste del af målgruppe 3, der består af de 85+-årige.

I de kommende uger fokuserer Region Syddanmark dermed på plejehjemsbeboere, borgere over 65 år, der modtager både praktisk hjælp og pleje og borgere over 85 år.

Borgerne vil få en indkaldelse i deres digitale postkasse eller som et fysisk brev. Man skal altså ikke ringe til Region Syddanmark for at få en vaccinationstid.

Statens Serum Institut forventer alle færdigvaccinerede inden slutningen af juni

3.800 syddanskere har indtil videre også fået det andet stik og er således færdigvaccineret.

Statens Serum Institut forventer, at de nuværende leveringsvanskeligheder kun er midlertidige. Samtidig regner instituttet med, at andre vacciner i den kommende tid – ud over de allerede godkendte fra Pfizer-BioNTech og Moderna – snart vil opnå godkendelse af det europæiske lægemiddelagentur.

Danmark har i alt reserveret 23 millioner vacciner hos forskellige leverandører. Så selv om der skulle opstå nye problemer hos en af medicinalvirksomhederne med at levere det lovede antal doser, er der altså bestilt mere end rigeligt til at vaccinere den voksne del af befolkningen fire-fem gange.

Trods leveranceproblemerne er det fortsat Statens Serum Instituts forventning, at alle, der ønsker det, kan blive vaccineret senest i løbet af juni måned.

Yderligere information:

Koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark – kan kontaktes via presserådgiver Carsten Bruun, mobil 20 26 33 92

Presserådgiver

Carsten Bruun

Presserådgiver

Rådgiverteamet - Koncern Kommunikation


20 26 33 92
APPFWU01V