Skip til primært indhold

Ni er smittet ved smitteudbrud på Børnehusene i Middelfart

Ni personer er blevet smittet med COVID-19 ved smitteudbrud på døgntilbuddet Børnehusene Middelfart. Alle smittede er isoleret, ligesom der er foretaget smitteopsporing af nære kontakter.

Der er udbrudt smitte med COVID-19 på døgntilbuddet Børnehusene Middelfart.
Børnehusene er hjem for 9 børn med særlige behov, og der er 24 faste medarbejdere og 2 nattevagter.

Der er i alt ni smittede, og smitten fordeler sig på både medarbejdere og børn. I alt 13 medarbejdere er hjemsendt i forbindelse med udbruddet. 

Centerchef for Specialcenter Syddanmark, Allan Kjær Hansen siger:

- Vi tager situationen meget alvorligt, og det er desværre et tydeligt tegn på, hvor hurtigt smitten kan sprede sig.  Vi har nu iværksat alle tænkelige forholdsregler for at få stoppet smittespredningen og samtidig tage bedst muligt vare på de enkelte børn. Nogle børn er midlertidigt flyttet til andre huse, og de smittede er selvfølgelig isoleret fra de øvrige børn. Vi har indsat ekstra ledelsesmæssige og sundhedsfaglige ressourcer på tilbuddet.

Første kendte smittetilfælde i relation til Børnehusene sker i uge 1. Styrelsen for Patientsikkerhed har været inde over fra starten.

På grund af det høje antal sygemeldte/isolerede medarbejdere trækker tilbuddet nu på medarbejdere fra andre afdelinger i Specialcenter Syddanmark. Derudover anvendes vikarbureauet Psykiatri Plus til vågne nattevagter.

Ingen specialskole

De raske børn på døgntilbuddet er fra 20. januar ikke i skole, grundet risiko for at overføre smitte til klassekammerater eller lærere. Specialskoler er ikke lukket ned som almindelige folkeskoler.

Centerchef Allan Kjær Hansen udtaler:

- På børnenes vegne håber jeg selvfølgelig, at vi hurtigt kan vende tilbage til en normal hverdag. Det er også derfor, at vi har handlet og isoleret i den udstrækning, vi har. Der er etableret ”kiler” mellem afdelingerne, så medarbejdere ikke arbejder på kryds og tværs af de forskellige smitteniveauer. Og så har vi et tæt samarbejde med Middelfart Kommune om børnenes skolegang. Vi har aftalt med skolen, at børnene vender tilbage, når vi kan sikre fuldstændig smitteinddæmning hos og omkring det enkelte barn.

Fakta om Børnehusene:

Børnehusene Middelfart er et regionalt døgntilbud til børn og unge med nedsat funktionsevne samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område.

Yderligere oplysninger:

Allan Kjær Hansen, Centerchef i Specialcenter Syddanmark, telefon 61 38 68 93

Christian Schacht-Magnussen, socialdirektør, Region Syddanmark, telefon 20 54 00 02

APPFWU01V