Skip til primært indhold

Kunstig intelligens er godt på vej i Region Syddanmark

På trods af corona skrider arbejdet med at anvende kunstig intelligens i sundhedsvæsenet i hele regionen fremad. Ni projekter, der fik bevilget midler for et år siden, har nu aflagt statusrapport.

Da regionsrådet 16. december 2019 bevilgede 15 mio. kr. til ni innovationsprojekter i hele regionen, var der ingen, der kunne forudse, at en pandemi snart ville vende op og ned på arbejdsgangene i sundhedsvæsenet.

Men på trods af coronavirussens indtog i Danmark har de ni projekter kørt på, og her et år efter iværksættelsen kan projekterne gøre status. Det sker i orienteringspunkter til Digitaliseringsudvalget og Anlægs- og innovationsudvalget.

Brystkræftdiagnosticering på OUH

Odense Universitetshospital står i spidsen for et projekt, der skal teste og validere et kunstig intelligens-værktøj, der kan understøtte lægernes arbejde ved at bistå med at diagnosticere brystkræft ud fra røntgenbilleder. Samtidig skal det nye værktøj sikre tidligere og mere præcis diagnostik, som kan føre til hurtigere behandling og dermed bedre chance for overlevelse og øget livskvalitet.

Projektet, som strækker sig over fire år, er i gang med den første del, hvor kunstig intelligens skal gennemse over 260.000 ældre brystscreeningsbilleder fra hele Region Syddanmark. Studiet bliver det største på verdensplan, som har en gruppe kvinder inkluderet med to hele opfølgningsperioder. Der afventes aktuelt svar fra National Videnskabsetisk Komité, så studiet kan startes.

Projektet er et samarbejde mellem alle sygehusenheder i Region Syddanmark.

Kræftrisiko via blodprøver på Sygehus Lillebælt

På Sygehus Lillebælt har de igennem 12 år foretaget over 150.000 blodprøveanalyser på over 7.500 patienter, som har gennemgået et diagnostisk pakkeforløb hos deres praktiserende læge for kræft. På baggrund af analysernes resultater er der lavet en algoritme på et kunstigt intelligens-system, som med stor sikkerhed kan beregne den enkelte persons risiko for at have kræft på en skala fra 0 pct. til 100 pct. Projektet er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, de praktiserende læger og Sygehus Lillebælt.

Projektet har vist, at den kunstige intelligens er særdeles velegnet til at beregne en given patients risiko for kræft – og ved hjælp af den kunstige intelligens kan man give lægen og patienten besked samme dag, som blodprøven er taget, da Sygehus Lillebælt afhenter blodprøverne to gange dagligt. Lægen og patienten kan så i dialog beslutte den videre udredning. På den måde kan patienter uden kræft spares for en belastende videre udredning, mens samfundet sparer de betydelige omkostninger ved den videre udredning.

En opfølgende undersøgelse af en eventuel konsekvens og nytte af indførelse til tidlig opsporing af kræft er under planlægning.

Operationsguides i 3d på Sydvestjysk Sygehus

På Sydvestjysk Sygehus arbejdes der i forbindelse med skulderproteser med at indføre skræddersyede operationsguides i 3D. Det endelige mål er en automatiseret proces, hvor der lægges en CT-skanning ind i den ene ende af systemet, og der fås en 3D-operationsguide ud i den anden med et minimum af menneskelig involvering. Dette forventes at forbedre præcisionen af indsættelsen af skulderprotesen, forkorte operationstiden generelt og øge sandsynligheden for succes markant.

I dette projekt har coronaens indtog spillet en større rolle for tidsplanen, da det relevante personale indtil august måned har været brugt i COVID-19-beredskabet og på andre afdelinger. Alligevel er skulderkirurgerne nu begyndt at arbejde med guiderne for at opnå rutine, og når patientinklusionen starter, har de alle erfaring, så der ikke vil være en indlæringskurve, som kan influere på resultaterne. Derudover er den virtuelle planlægning blevet optimeret og strømlinet, og der er også blevet udviklet en ny målemetode til 3D-analyse af proteseplaceringen efter operationen. Denne metode skal anvendes til at sammenligne præcisionen af den konventionelle skulderoperation med anvendelsen af de 3D-printede kirurgiske guider.

Effektivisering og bedre behandling

Valget om at anbefale regionsrådet at bevilge midler til projektet blev i sin tid truffet på et fælles møde mellem Digitaliseringsudvalget og Anlægs- og innovationsudvalget.

Formand for Digitaliseringsudvalget Mette Bossen Linnet (V) siger:

- Et af vores fem indsatsområder i vores digitaliseringsstrategi er forenkling, effektivisering og udvikling af arbejdsgange. Her er automatisering og kunstig intelligens helt oplagte emner at tage fat på, da de indeholder store potentialer i forhold til at forbedre og effektivisere vores ressourcebrug i sundhedsvæsenet. Vi forventer helt klart, at der i fremtiden vil opstå flere og flere muligheder for at udvikle og anvende nye løsninger til gavn for vores patienter og ansatte.

Formand for Anlægs- og innovationsudvalget Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Sundhedsvæsenet bliver nødt til konstant at udvikle sig, hvis det skal leve op til kravene om både effektivisering og bedre behandling. En af Anlægs- og innovationsudvalgets opgaver er netop at sikre, at vores sygehuse har mulighed for at udvikle og implementere ny teknologi. Derfor er jeg glad for at se, at projekterne har kunnet fortsætte på trods af den igangværende pandemi.

Du kan læse status for alle ni projekter her: Status på innovationspuljeprojekter


Kontaktoplysninger på øvrige regionsrådsmedlemmer

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V