Skip til primært indhold

Hurtigtest vil i højere grad blive mobile

Fra 1. februar er det firmaet Carelink, der står for at tilbyde hurtigtest i Region Syddanmark. Fremover vil en stor del af testkapaciteten blive et mobilt tilbud, der fordeles i samarbejde med kommunerne.

Et fleksibelt, mobilt tilbud om hurtigtest.

Sådan bliver det, når firmaet Carelink fra 1. februar kommer til at stå for at tilbyde hurtigtest i Region Syddanmark. Opgaven med at udføre hurtigtest har været i et nationalt udbud. Carelink vandt opgaven i Region Syddanmark.

10.000 mobile test

Cirka 10.000 test om dagen bliver tilbudt fra Carelinks testbiler rundt i hele regionen. Alle kommuner får mulighed for at få daglige besøg af hurtigtestbilerne.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Indtil nu har vi haft mange flere test tilgængelige end borgere, der ville testes. Når vi nu gør så stor en del mobile, så er det også med et håb om, at vi i højere grad kan få brugt den kapacitet, vi har. Med den mobile kapacitet vil der være lyntest tilgængelige i samtlige kommuner, og bilerne kan både bruges til at køre helt ud til for eksempel plejehjem og sociale institutioner. Vi skal udnytte over 10.000 mobile test hver dag bedste muligt i forhold til at forhindre smitteudbrud og bryde smittekæder.

Med de mobile testenheder er der desuden mulighed for, at regionen i perioder kan rykke en større del af testkapaciteten til de områder, hvor der kan være særligt behov for det. Eksempelvis på grund af smitteudbrud.

Hurtigtestbilerne kommer til at være i alle kommuner løbende. Antallet af tilgængelige test i hver kommune bestemmes på nuværende tidspunkt af indbyggertallet i kommunen.

Regionen har bedt kommunerne om at lave forslag til køreruter for de mobile enheder inden for de nationale prioriteringsrammer. Det vil bero på kommunale vurderinger af, hvordan hurtigtestene bedst benyttes. 

KKR Syddanmarks formand H.P. Geil siger:

- Det er vigtigt med en høj grad af fleksibilitet, når vi skal øge antallet af test. Derfor er jeg som formand for KKR Syddanmark meget glad for det gode samarbejde vi har med Region Syddanmark, der gør, at vi som kommuner kan være med til at planlægge, hvordan vi får testkapaciteten ud i kommunerne, der hvor behovet er.

Målgruppen for hurtigtests er personer uden symptomer på COVID-19 og personer, der ikke er ”nære kontakter”, men som generelt er udsat for smitterisiko.

Seks fysiske centre

Foruden de mange hurtigtestbiler, der kommer til at køre Syddanmark tyndt, så vil Carelink også åbne faste hurtigtestcentre seks steder i regionen, hvor man kan teste i alt 7.000 syddanskere om dagen.

De seks centre vil være på:

  • Ørbækvej 101, 5220 Odense SØ
  • Johannes Jørgensens Vej 10 (Midtbyhallen), 5700 Svendborg
  • Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N
  • Vestergade 14 (Bygning 7), 6230 Rødekro
  • Ålegården 2, 6000 Kolding
  • Billund Lufthavn.

Åbningstiderne er 8-20.

Der vil pr. 1. februar være op til 17.000 daglige hurtigtest i Region Syddanmark, hvoraf 60 procent af kapaciteten altså er mobil.

Hurtigtesttilbud ved grænsen forbliver det samme

Hidtil har Falck stået for at udbyde hurtigtest lige syd for grænsen. Dette tilbud fortsætter uændret.

Forskel på brugen af hurtigtest og PCR-test

Hurtigtestene er et supplement til de mange testcentre og teststationer, som Region Syddanmark allerede har etableret.

PCR-testcentrene fortsætter uændret. Her booker man fortsat tid på coronaprover.dk. Der vil også fortsat være mobile testenheder, der foretager PCR-test. Der er fast mulighed for PCR-test i alle kommuner - enten i et testcenter eller ved fast tilstedeværelse af en mobil testenhed.

Hensigten med brugen af hurtigtest er at anvende testen som et screeningsværktøj på udvalgte områder. Kapaciteten af hurtigtest er nationalt aktuelt prioriteret til screening på arbejdspladser i pleje- og sundhedssektoren, hvor der er personer i øget risiko for at blive alvorligt syge, herunder plejecentre indtil der opnås virkning af vacciner.

Den nationale prioritering kan løbende ændre sig. Det kan fx være til test på ungdomsuddannelser i forbindelse med genåbning, screening på skoler eller større arrangementer, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af hurtigtest. Kapaciteten kan desuden på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering anvendes til test på andre institutioner (fx hospices) samt virksomheder med særlige behov. Dette er baggrunden for, at over halvdelen (60%) af testene skal kunne anvendes mobilt

Hurtigtest er kun muligt for børn over 12 år.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark, telefon 25 33 09 82

Formand for KKR Syddanmark H.P. Geil, telefon 21 69 64 71
 

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V