Skip til primært indhold

10 mio. kr. til grønne busser i Region Syddanmark

De to trafikselskaber i Region Syddanmark, Sydtrafik og FynBus, har fået bevillinger fra staten på i alt godt 10 mio. kr. til at gøre regionale busruter mere klimavenlige.

Nogle af de i alt 201 regionale busser, der i dag kører rundt i Region Syddanmark, vil snart blive mere klimavenlige.

Staten har nemlig som en del af et testprojekt bevilget Sydtrafik og FynBus henholdsvis 6.140.000 kr. og 3.977.000 kr. til at erstatte brugen af diesel med biodiesel og el.

Biodiesel hos Sydtrafik og elbusser hos FynBus

Hos Sydtrafik vil man i forbindelse med det kommende udbud af 20 regionale busser skifte den almindelige diesel ud med den miljøvenlige biodiesel. Det vil spare klimaet for op mod 3.250 tons CO2 i den toårige driftsperiode. De godt seks mio. kr. skal dække merudgiften til busoperatøren for kørsel med biodiesel.

Hos FynBus udskiftes tre regionale dieselbusser med elbusser. Udover at medvirke til at nedbringe CO2-udledningen fra den regionale kollektive bustrafik er sigtet med testprojektet at generere værdifuld viden om anvendelsen af eldrevne busser på de regionale ruter. 

De regionale ruter er kendetegnet ved længere ruter, der går på tværs af kommunegrænser, og det er ikke helt enkelt at benytte grønne drivmidler, som sikrer en stabil drift over længere afstande. Elbusser er tidligere blevet fravalgt pga. den begrænsede rækkevidde, men teknologiudviklingen går stærkt disse år, og inden for få år forventes markant forbedret batteriteknologi, der vil åbne for nye muligheder med emissionsfrie og miljøvenlige elbusser på de regionale ruter.

Et vigtigt skridt i retning af den grønne omstilling

De to projekter er vigtige skridt i den grønne omstilling og vil give trafikselskaberne værdifuld viden i forhold til fremtidens regionale buskørsel. Regionsrådet arbejder for en grøn klimaneutral transport og har i december 2020 indgået en klimasamarbejdsaftale med regeringen, hvori det fremgår, at alle nye udbud af busser på regionale ruter fra 2021 skal være CO2-neutrale eller nulemissionsbusser.

En attraktiv kollektiv trafik er i sig selv afgørende for den grønne omstilling, og derfor skal serviceniveauet i den kollektive trafik ikke påvirkes. Forudsætningen for den grønne omstilling er således, at den økonomiske ramme er til stede, og at det er teknisk muligt.

Formanden for Udvalget for regional udvikling, Søren Rasmussen (DF), siger:

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at få midler til de to projekter. Det vil bidrage til den grønne omstilling af den regionale kollektive trafik, som prioriteres i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Teknologiudviklingen går hurtigt, og mulighederne for en grøn busdrift forbedres, men det er også vigtigt, at der findes midler til at fremme den grønne omstilling, så alternativet ikke bliver serviceforringelser. De mange ansøgninger til puljen viser, at der er flere projekter, end der er midler til. Derfor håber vi på, at der kommer en ny statslig pulje, der kan bidrage til at fremme den grønne omstilling af den kollektive regionale transport.

Region Syddanmark har sammen med trafikselskaberne stået for ansøgningerne til den statslige pulje ”Grøn buspulje til regionale busser og øer”, som er på 75 mio. kr. Der er blevet ansøgt for i alt 134 mio. kr. i denne runde. Region Syddanmark har sammen med FynBus også søgt om midler til en brintbus, hvilket dog ikke blev imødekommet.


Kontaktoplysninger på øvrige regionsrådsmedlemmer

Yderligere oplysninger

APPFWU02V