Skip til primært indhold

Status på COVID-19-vaccination i Region Syddanmark

Region Syddanmark vil løbende orientere om status på COVID-19-vaccinernes udrulning i regionen. Dette er status for uge 7.

Region Syddanmark modtager i alt 25.810 doser vaccine mod COVID-19 i uge 7. Vaccinerne fra Pfizer/BioNTech, 15.210 styk, ankommer 18. februar. Leverancen fra AstraZeneca, 10.600 styk, ankommer 19. februar og skal dække både uge 7 og uge 8.

Regionen modtager ikke vacciner fra Moderna i uge 7.

Vaccinerne vil i den kommende uge blive brugt til at vaccinere både sårbare og ældre syddanskere samt medarbejdere i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren, så risikoen for, at de bliver syge med COVID-19, sænkes så meget som muligt.

Hvordan fordeles vaccinerne?

Vaccinerne fra Pfizer/BioNTech vil først og fremmest blive brugt til første stik af ældre borgere. Det er for eksempel borgere over 85 år, idet alle borgere over 85 år nu har fået en invitation om vaccination, samt borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet. De resterende doser bruges til genvaccinationer.

Vaccinerne fra AstraZeneca bliver brugt til Sundhedsstyrelsens målgruppe 4. Det er medarbejdere i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren. Vaccinerne fordeles fortsat ligeligt mellem ansatte i kommuner og på regionale sygehuse.

Hvor langt er Region Syddanmark med vaccinerne?

Region Syddanmark har ligesom de øvrige regioner haft fokus på at vaccinere de mest udsatte borgere, herunder beboere på regionens plejecentre. Sidste uges leverance (uge 6) på 21.130 vaccinedoser blev primært brugt til genvaccinationer, og derudover tog regionen hul på at invitere og vaccinere borgere over 85 år.

Fra 27. december 2020 til 8. januar 2021 fik alle beboere på Region Syddanmarks plejecentre, som ønskede det, deres første vaccinestik. Tæt på 90 pct. af målgruppen er nu færdigvaccineret.

Status pr. 18. februar 2021 for 1,2 mio. syddanskere

  •  Region Syddanmark modtager 25.810 doser vaccine mod COVID-19 i uge 7.
  •  Regionen modtager 15.210 vacciner fra Pfizer/BioNTech og 10.600 vacciner fra AstraZeneca.
  •  55.719 syddanskere har fået første vaccination. Det svarer til 4,56 pct. af regionens befolkning.
  •  37.362 syddanskere har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.
  •  31 pct. af personalet på sundheds- og ældreområdet på sygehuse, hos kommuner, i praksis og i ambulancerne har fået første vaccination.
  •  21 pct. af personalet på sundheds- og ældreområdet på sygehuse, hos kommuner, i praksis og i ambulancerne har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.
  •  Region Syddanmark har modtaget i alt 92.615 doser COVID-19-vaccine.

Kilde: Statens Serum Institut

APPFWU02V