Skip til primært indhold

Region Syddanmark styrker patientforløbene på kræftområdet

Region Syddanmark vil hjælpe endnu flere patienter godt og sikkert igennem deres kræftforløb. Derfor ansætter regionen nu fire nye patientforløbskoordinatorer, som skal hjælpe de patienter, der udredes for mulige kræftsygdomme uden for de kendte kræftpakkeforløb. De nye koordinatorer indgår i regionens styrkede indsats for at ensrette kræftforløbene for patienter, som ikke umiddelbart kan få stillet en klar kræftdiagnose.

De fleste borgere, der har en mistanke om kræft, starter deres vej til diagnosen hos deres praktiserende læge. Hvis deres symptomer er klare – f.eks. en knude i brystet – kan lægen henvise dem direkte til et af de kendte kræftpakkeforløb.

Men hvis symptomerne er mere uklare som træthed, smerter eller blodtab, bliver borgerne henvist til et af regionens fire diagnostiske centre. Her kommer de igennem forløb, der skal afdække, hvad de præcist fejler. Og her kan det være en god ide at få hjælp af en forløbskoordinator. De kan nemlig hjælpe patienterne med at skabe overblik, inddrage pårørende og koordinere med de praktiserende læger og på tværs af sygehusenes afdelinger.

Alt sammen noget, der er med til at give et mere sammenhænge patientforløb.

Region Syddanmark ansætter fire forløbskoordinatorer

Regionsrådet har 22. februar godkendt et forslag til ansættelse af fire forløbskoordinatorer på tværs af regionen. Med ansættelserne kan Region Syddanmark i endnu højere grad kan tilbyde patienterne hurtigere, mere smidige og ensartede kræftudredninger, som man kender det fra de faste kræftpakkeforløb.

Formand for Sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S) glæder sig over de nye ansættelser: 

- At blive ramt af kræft eller stå midt i et længere udredningsforløb er et kæmpe chok for de fleste mennesker. Derfor er det vigtigt, at regionen kan tage patienten i hånden fra dag 1 og hjælpe dem igennem forløbet, så de føler sig så trygge som muligt. Det skal de fire nye forløbskoordinatorer være med til at sikre. Med dem vil patienter, som står med uspecifikke symptomer, få både hjælp og vejledning – og forløbskoordinatorer kan også fungere som oversætter mellem sundhedsvæsenets beskeder og patienten og de pårørendes ønsker.

”Jo før jo bedre”

Et af de regionale pejlemærker for 2021 er at sikre en bedre ensretning af tilbud på regionens diagnostiske  centre i Region Syddanmark. Det sker blandt andet via indsatsen ”Jo før jo bedre - Tidlig opsporing af kræft i almen praksis.” I ”Jo før jo bedre” er der sat et klart mål om hurtigere udredning og dermed tidligere diagnose og behandling for patienter med uspecifikke symptomer på kræft.

En del af løsningen, som er foreslået i ”Jo før jo bedre”, er blandt andet ansættelsen af en patientforløbskoordinator. Derudover vil der blive sat fokus på bedre ensretning i henvisningsforløb samt bedre ensretning af billeddiagnostik og brug af data på fire diagnostiske centre.

Der er i alt bevilliget 1,8 mio. kr. årligt til ansættelse af fire patientforløbskoordinatorer fra 2021. De bliver fordelt på de fire sygehusenheder i regionen. Midlerne til de fire forløbskoordinatorer kommer fra ”Jo før jo bedre”-indsatspuljen. Puljens formål er at styrke udredning af patienter med uspecifikke symptomer, der kan være tegn på kræft.

Regionsrådet i Region Syddanmark – find kontaktoplysninger her. 

Yderligere oplysninger

APPFWU02V