Skip til primært indhold

Region Syddanmark fornyr aftale om akutlægehelikopter i Niebøl

Region Syddanmark indgår ny kontrakt med DRF Luftrettung om at fortsætte samarbejdet om akutlægehelikopteren i Niebøl til syddanske patienter. Den nye aftale løber fra 2022 og fire år frem.

Hvis uheldet er ude, og akut syge borgere i det sydlige Sønderjylland får brug for hurtig transport til specialiseret behandling på sygehuset, så kan en tur med akutlægehelikopteren blive relevant.

Siden 2005 har først Sønderjyllands Amt og senere Region Syddanmark haft en aftale med DRF Luftrettung om grænseoverskridende luftredning. Den nuværende aftale løber fra 1. februar 2018 til og med 31. januar 2022. Aftalen sikrer, at akutlægehelikopteren i Niebøl, som ligger ca. 15 km fra den danske grænse, kan sættes ind i det sydlige Sønderjylland.

Sønderjyderne sikret akutlægehelikopter

Regionsrådet har 22. februar godkendt et forslag til forlængelse af aftalen mellem Region Syddanmark og DRF Luftrettung. Dermed er borgerne i områderne, som dækker det gamle Tønder Kommune, gamle Højer Kommune, gamle Tinglev Kommune og gamle Bov Kommune, sikret akutlægehelikopterdækning indtil 2026.

Formand for Præhospitaludvalget Mads Skau (V) glæder sig over den fornyede aftale:

- Alle syddanskere, uanset hvor de bor i regionen, skal have hurtig og lige adgang til akutlægehelikopter transport og behandling. Vores region dækker et meget stort geografisk areal, så derfor er akutlægehelikopteren i Niebøl en vigtig del af den service og sikkerhed, vi kan tilbyde borgerne.

Akutlægehelikopteren i Niebøl supplerer den danske akutlægehelikopterordning, hvor der er en akutlægehelikopter placeret i Billund.

Samme vilkår i ny aftale

Regionsrådet har godkendt, at den nye kontrakt med DRF Luftrettung bliver indgået på de samme vilkår som i den nuværende kontrakt.

- Det er regionens klare vurdering, at det på nuværende tidspunkt kun er DRF Luftrettung, som på grund af de geografiske afstande og de kompetencemæssige forudsætninger kan udføre opgaven for Region Syddanmark. Jeg glæder mig derfor over, at DRF Luftrettung er lige som os er glade for og ønsker at fortsætte samarbejdet på samme ilkår i den nye aftale, siger Mads Skau.

Det vil koste regionen 1,4 mio. kr. årligt at indgå aftalen om akutlægehelikopteren i Niebøl. Det er forventet, at helikopteren i Niebøl vil have 30-60 flyvninger om året. Fra 2017 til 2020 har helikopteren haft i gennemsnit 40 flyvninger om året.

Fakta

Akutlægehelikopteraftalen er en rammeaftale. Normalt skal en rammeaftale om en supplerende akutlægehelikopterservice som udgangspunkt i udbud, medmindre der kun er én mulig tilbudsgiver.

Regionen har vurderet, at dækningen af det sydlige Sønderjylland kun kan udføres ved at købe flyvetid hos en allerede etableret akutlægehelikopterordning.

Der vil blive offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at regionen og DRF Luftrettung vil indgå kontrakt om akutlægehelikopteren. Hvis der mod forventning skulle være andre aktører på området, kan de i givet fald melde sig i den forbindelse.

Yderligere oplysninger

Formand Mads Skau (V), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, telefon 40 78 14 75

Regionsrådet i Region Syddanmark – find kontaktoplysninger her. 

 

APPFWU01V