Skip til primært indhold

Ombygning skal gøre sygehuset i Grindsted klar til fremtidig rolle

Nye moderne rammer med bedre pladsudnyttelse og en indretning, der er tilpasset sygehuset i Grindsteds profil for fremtiden. Regionsrådet har afsat 32 millioner kroner til at opdatere de fysiske rammer på flere afdelinger af Sydvestjysk Sygehus i Grindsted. Arbejdet går i gang i foråret 2021 og forventes afsluttet i foråret 2022.

I februar 2020 besluttede regionsrådet en fremtidig profil for Sydvestjysk Sygehus i Grindsted.

Den profil tager nu sidste skridt fra papir til fysisk virkelighed.

Profilen indeholdt tre grundlæggende ændringer, to ud af tre har allerede fundet sted: Flytning af de medicinske senge fra Grindsted til Esbjerg og flytning af Arbejdsmedicinsk Klinik fra Esbjerg til Grindsted.

Sidste skridt er nu etableringen af et daghospital på sygehuset i Grindsted. Den etablering kræver en opdatering af de fysiske rammer.

Formand for Anlægs- og Innovationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S), siger:

- Sygehuset i Grindsted er et godt og velfungerede sygehus. For at det også skal være det i fremtiden, skal vi arbejde for, at de fysiske rammer følger med tiden, og at de passer med den profil, vi har lagt for sygehuset. Det er det, som ombygningen her skal sikre.

Det skal der ske

Daghospitalet på sygehuset i Grindsted er i to spor. Et spor, hvor de små ambulante enheder, der blandt andet tæller en række medicinske undersøgelsesrum, rum til kirurgiske undersøgelser, skadeklinik og sårambulatorium, bliver samlet i en ambulatorieklynge.

Ambulatorieklyngen bliver etableret i det tidligere medicinske sengeafsnit på 1. etage.

Derudover et spor for den planlagte kirurgi. Her samles ortopædkirurgisk sengeafsnit og opvågning i en samlet enhed med modtagelse, bedøvelse, operation, opvågning og efterfølgende indlæggelse. Planerne kommer til at give et bedre patientflow i den planlagte kirurgi, en bedre oplevelse for patienterne og en nemmere hverdag for medarbejderne.

Renoveringen kommer blandt andet til at bestå af sanering og nedbrydning af lofter, gulvbelægning, nedbrydning af vægge omkring de gamle sengestuer og bade-/toiletrum samt tilpasning af gamle installationer. Derefter sker en genopbygning af ambulatorier til dagshospital, personalefaciliteter samt teamrum og rum til telemedicin. Der bliver etableret fælles modtagelse for patienter og pårørende i ankomstområdet ved elevatorerne. Ved den fælles modtagelse etableres nye toiletter til patienter og pårørende.

Derudover bliver der opbygget nye sengestuer og ombygning af eksisterende opvågning.

Karsten Uno Petersen siger:

- Det er den helt store tur, som vi nu giver de her lokaler. Som alt andet byggeri kan det selvfølgelig medføre nogle gener for de patienter og pårørende, der besøger sygehuset det næste års tid. Når vi er på den anden side, er jeg dog sikker på, at det hurtigt bliver glemt, for det bliver rigtig godt for både patienter, personale og pårørende, når lokalerne står færdige. Det er der ingen tvivl om.

Byggeriet kommer til at stå på hele 2021, mens indflytningen kommer til at ske i andet kvartal af 2022.

Kontaktoplysninger på det øvrige regionsråd.

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V