Skip til primært indhold

Borgere kan få taget blodprøve og besøge vagtlægen i nyt sundhedscenter

Når Varde Kommune i efteråret 2021 slår dørene op til kommunens nye sundhedscenter, sker det i et samarbejde med regionen, da borgerne fremover også kan få taget blodprøve, tjekket hjerterytme og besøge vagtlægen i sundhedscentret. Både region og kommune ser det som første skridt på vejen til et øget samarbejde.

I efteråret 2021 åbner Varde Kommune et nyt sundhedscenter på Søndertoften 20 i Varde, hvor det nu lukkede privathospital Hjertecenter Varde lå. Det er ikke kun den kommunale sygeplejeklinik og center for sundhedsfremme, som flytter ind, for også flere regionale sundhedstilbud får fremover til huse i sundhedscentret. Det drejer sig om blodprøvetagning og EKG (hjerterytme-undersøgelse) og vagtlæge.

Varde Kommune er derudover i positiv dialog med en lægeklinik og en speciallæge, der ønsker at flytte ind i det nye sundhedscenter. Det vil for eksempel betyde, at patienter, der bliver henvist til blodprøve eller EKG-undersøgelse af en praktiserende læge i centret, har mulighed for at få foretaget begge dele i samme hus.

Et flertal i det syddanske regionsråd valgte på deres møde 22. februar 2021 at stemme for indflytningen af de regionale sundhedstilbud. Liberal Alliance stemte imod, mens Enhedslisten undlod at stemme.

Borgerne skal have et nært og sammenhængende sundhedstilbud

Formand Bo Libergren (V), Udvalget for det nære sundhedsvæsen, ser frem til, at de regionale funktioner flytter ind i det nyetablerede sundhedscenter sammen med kommunale funktioner og praktiserende læger:

- Når forskellige sundhedstilbud bor dør om dør, er erfaringen, at der nemmere opstår et tæt samarbejde om patienterne, som i sidste ende kan gavne deres behandling. Vi ser derfor potentiale i indflytningen og håber, at samarbejdet om sundhedshuset baner vejen for flere initiativer, som også rækker udover selve huset. Og så glæder vi os også over, at de praktiserende læger er med på idéen, fordi det kan være med til at sikre lægedækningen i området fremover.

Ønsket om at videreudvikle samarbejdet med Varde Kommune har medført, at der nu også nedsættes en politisk styregruppe med både regional og kommunal deltagelse. Fra regional side deltager Bo Libergren (V), Thies Mathiasen (DF), Jørn Lehmann Petersen (S) og Vibeke Syppli Enrum (EL). Styregruppen skal blandt andet drøfte et tættere samarbejde på psykiatriområdet.

Kommune håber på yderligere samarbejde

Udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (V), Social og sundhedsudvalget i Varde Kommune, glæder sig over, at sundhedscentret nu endelig bliver en realitet, og at samarbejdet mellem region og kommune styrkes:

-  Vi glæder os rigtig meget til at flytte ind i de nye og moderne omgivelser side om side med både de regionale funktioner og de praktiserende læger. Dette er kun første skridt i retning af et øget samarbejde, og vi håber, at samarbejdet vil udvikle sig yderligere i de kommende år, for vi er ikke er i tvivl om, at det vil komme borgerne til gavn. 

Etableringen af Varde Sundhedscenter er godkendt af byrådet i Varde Kommune i januar 2021 med forbehold for, at Region Syddanmark ville indgå i sundhedshuset.

Fakta

Region Syddanmark har i en længere periode været i dialog med Varde Kommune om det nye sundhedscenter. De to parter ansøgte i 2019 i fællesskab om nationale puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af sundhedscentret i det nu lukkede privathospital Hjertecenter Varde. 

Sundheds- og Ældreministeriet bevilligede dog blot 11 mio. kr. ud af de ansøgte 50 mio. kr. til projektet, og Varde Kommune har derfor valgt at flytte færre funktioner ind i det nye sundhedscenter end først planlagt.

Da bygningen i mellemtiden er solgt til private investorer, har kommunen nu lejet sig ind i dele af bygningen og fremlejer dermed lokaler til regionen og de praktiserende læger. 

Yderligere information

Formand Bo Libergren (V), Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Region Syddanmark, telefon 29 20 18 00

Formand Tina Agergaard Hansen (V), Social og sundhedsudvalget, Varde Kommune, telefon 51 70 17 00

Regionsrådet i Region Syddanmark – find kontaktoplysninger her. 

APPFWU01V