Skip til primært indhold

66.000 syddanskere bliver spurgt om deres sundhed

Hvordan har du det? Det spørgsmål bliver 66.000 tilfældigt udvalgte syddanskere nu inviteret til at svare på i Danmarks største undersøgelse af borgernes sundhed og trivsel. Det er fjerde gang, at undersøgelsen gennemføres, og resultaterne bruges til at forbedre forebyggelse af sygdomme og styrke danskernes sundhed og trivsel – både på tværs af landet og i de enkelte regioner og kommuner.

Har du ofte ondt i ryggen? Ryger du? Føler du dig tit stresset eller ensom? Det er nogle af de spørgsmål, 66.000 tilfældigt udvalgte syddanskere bliver stillet, når de i disse dage modtager et spørgeskema i deres digitale postkasse eller per brev, hvis de ikke har en digital postkasse.

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner gennemfører nu for fjerde gang siden 2010 den store landsdækkende spørgeskemaundersøgelse ”Hvordan har du det?” i samarbejde med de øvrige fire regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed.

Undersøgelsen er den største af sin art i Danmark, og den giver et unikt billede af, hvordan danskernes sundhed og trivsel har udviklet sig gennem årene, og hvor i landet der er særlige udfordringer netop nu.

Hvert svar er vigtigt

Resultaterne af undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelse af sygdomme og styrke danskernes sundhed og trivsel – på nationalt plan, men også lokalt i regionerne og kommunerne.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) opfordrer derfor alle de syddanskere, der får et spørgeskema i deres digitale eller fysiske postkassen, til at besvare det:

- For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet. Med andre ord giver hvert eneste svar os en uvurderlig viden. Den viden kan vi bruge i arbejdet med at udvikle sundhedsvæsenet bedst muligt i de kommende år, og den giver os samtidig en god fornemmelse af, hvad der skal til for at øge livskvaliteten hos syddanskerne.

Resultater har sat gang i flere initiativer

Resultatet fra den seneste undersøgelse i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. For eksempel havde over halvdelen af syddanskerne tit ondt i ryggen, og hver tredje unge kvinde følte sig ofte nervøs eller stresset. Undersøgelsen viste også, at 3 ud af 4 storrygere ønskede at holde op med at ryge.

På baggrund af undersøgelsens resultater er der de seneste år sat flere nye initiativer i gang både i Region Syddanmark og i de 22 syddanske kommuner, og Bo Libergren (V), formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen, ser stor værdi i svarene fra syddanskerne:

- Undersøgelsen giver os en vigtig viden, og resultaterne har i høj grad været afsæt for den ambitiøse sundhedsaftale, som vi indgik sammen med de 22 kommuner i 2019. En aftale, hvor vi blandt andet samarbejder med kommunerne om at reducere antallet af unge, der ryger, og om at styrke den mentale trivsel hos de unge. De seneste undersøgelser viste jo desværre, at det går den forkerte vej med de unges trivsel, og det skal vi for alt i verden forsøge at rette op på.

Coronapandemi kan påvirke svarene

Coronapandemien vil uden tvivl komme til at præge syddanskernes svar i år. For eksempel har de stramme restriktioner betydning for, hvor meget danskerne er i kontakt med andre mennesker. 

Alligevel er der bred enighed hos parterne bag undersøgelsen om at gennemføre. For både kommuner, regioner og staten har behov for data, der kan beskrive borgernes sundhed og trivsel – også under den aktuelle situation.

Resultaterne offentliggøres i foråret 2022 og bliver tilgængelige på hjemmesiden www.danskernessundhed.dk, hvor resultaterne fra de tre tidligere undersøgelser også kan findes.

Fakta om undersøgelsen

Spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” er sendt til 300.000 danskere i deres e-Boks eller med postvæsenet – heraf er cirka 66.000 bosiddende i Region Syddanmark. Borgerne, der er fra 16 år og op, er tilfældigt udvalgte til at deltage i undersøgelsen, og det er frivilligt at deltage.
Syddanskere, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en iPhone 12 og pengepræmier på op til 6.000 kr.

Læs mere om undersøgelsen på Region Syddanmarks hjemmeside www.rsyd.dk/HvordanHarDuDet

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Det sker efter en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet.

Eksempler på lokale indsatser, der er sat i gang på baggrund af resultater fra tidligere undersøgelser

Resultaterne fra ”Hvordan har du det?” i 2017 viste, at Nordfyn var Danmarks fedeste kommune. Det reagerede to private borgere bosiddende i Veflinge i Nordfyns Kommune på. De satte en indsats i gang, hvor byens borgere tilsammen skulle tabe sig 1 ton. Flere end 200 borgere tilmeldte sig.

Indsatsen har været i gang siden 2018, og deltagerne mangler nu cirka 200 kg. Der er regelmæssige vejninger og krav om motion 3 gange om ugen, som dog er blevet lidt forstyrret på det seneste af coronapandemien.

Nordfyns Kommune støtter op om indsatsen og bidrager med vægte til vejning af deltagerne og kostplaner lavet af en kommunal diætist. Det lokale supermarked bidrager med samlede pakker med ingredienser, der svarer til en uges kostplan.

Kontaktoplysninger:

  • Initiativtager: Anne Margrethe Dalskov, telefon 26181919, mail: mail@amdalskov.dk
  • Deltager: Leon Langniss Frank, Lindevej 34, 5474 Veflinge, telefon 6127 1460, mail: lf@veflinge-station.dk. Han har tabt over 14 kg og har løbet sit første halvmaraton.

Vejle: SPOR18 – et tilbud til unge med mentale eller sociale udfordringer
SPOR18 (Sundhed, Psykisk Overskud og Robusthed) er et tilbud til unge borgere fra 18 år og op, som ikke trives og for eksempel har mentale eller sociale udfordringer. De unge kan blandt andet få hjælp til at tackle ensomhed, tristhed, angst og stress.

Indsatsen begyndte i 2014, efter at resultater fra ”Hvordan har du det?” i 2013 viste, at den mentale mistrivsel blandt unge i Vejle var stigende.

Unge kan være anonyme og få gratis samtaler med medarbejdere, som har en professionel sundhedsfaglig baggrund fra psykiatrien. De kan desuden blive guidet videre til relevant tilbud eller hjælp. Indtil nu har knap 2500 unge benyttet den anonyme rådgivning.

SPOR18 har også kurser som for eksempel ”Lær at tackle angst og depression”, hvor unge, der selv har oplevet angst og depression, underviser andre unge.

Kontaktoplysninger:

  • Sundhedskonsulent Mette Skov Stoffer, Vejle Kommune, telefon 23 81 41 58, mail: mesto@vejle.dk
  • Ung bruger af SPOR 18 Thea Kristensen, telefon 51 37 24 90, mail: theakristensen02@gmail.com

En gruppe overvægtige voksne, der er tilknyttet de kommunale sundhedsklinikker i Tønder Kommune, har sagt ja til at træne sig op til at kunne gennemføre 1/10 ironman til maj 2021. Hovedparten af de 15 deltagere har en vægt på mellem 100 og 170 kg, og det samlede vægttab er nu på godt 250 kg.

Tilbuddet er sat i værk på baggrund af resultater fra ”Hvordan har du det?” i 2017, der blandt andet viste, at antallet af svært overvægtige i Tønder Kommune var steget fra 17,2 procent i 2013 til 21,7 procent i 2017.

Forløbet strækker sig over 8 måneder fra september 2020 til maj 2021. Alle deltagere gennemfører i denne 8 måneders periode vægttab og bliver mere fysisk aktive.

Nogle af deltagerne har ved forløbets opstart kun cyklet eller gået lidt, mens andre slet ikke har dyrket motion. Der bliver også arbejdet med den mentale sundhed i forhold til udholdenhed og fastholdelse, og deltagerne finder troen på, at de godt kan.

Det handler ikke om at komme først i mål til maj - det handler om at gennemføre.

Kontaktoplysninger:

  • Yvonne Luff Gottfredsen, sundhedskonsulent i Tønder Kommune, telefon 40329879, mail ygo@toender.dk 
  • Yvonne kan hjælpe med kontaktoplysninger på en deltager.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V