Skip til primært indhold

Tværsektorielle teams er god hjælp til børn og unge i mistrivsel

Medarbejdere fra psykiatrien skal også fremover deltage i tværsektorielle sparringsteams, hvor de sammen med lærere, pædagoger og andre kommunale medarbejdere tager hånd om børn og unge, der ikke trives. Regionsrådet afsætter 4,5 millioner kroner om året til, at psykiatriens fremskudte funktion kan fortsætte.

Det er vigtigt, at børn og unge, der ikke har det godt, får hjælp inden de for alvor kommer i mistrivsel.

Derfor har regionsrådet besluttet, at en særlig samarbejdsform, hvor kommunale medarbejdere og medarbejdere fra psykiatrien mødes for at hjælpe børn, der mistrives, skal gøres permanent.

Regionsrådet har på mødet 23. august 2021 bevilliget 4,5 millioner kroner pr. år, så de regionale medarbejdere, der indgår i samarbejdet, kan fortsætte, når den hidtidige bevilling fra satspuljen løber ud ved årets udgang.

Formanden for regionens psykiatri- og socialudvalg, Thies Mathiasen (DF), siger:

- Det handler om, at vi gerne vil give børn og unge, der ikke trives, en professionel håndsrækning på et tidligt tidspunkt – og inden det udvikler sig til psykisk sygdom. Samarbejdet på tværs har vist sig at være et stærkt kort, fordi lærere, pædagoger og forældre, der er bekymrede over et barn, hurtigt kan få den sparring og rådgivning, der er brug for.

Gennem de seneste to år er der i alle de syddanske kommuner nedsat tværfaglige sparringsteams, som de regionale medarbejdere indgår i under betegnelsen Fremskudt Funktion.

De tværfaglige sparringsteams har siden 2019 gennemført 497 direkte indsatser over for børn og unge, der ikke havde det godt.

En evaluering fra Syddansk Sundhedsinnovation viser, at samarbejdet giver stor værdi for alle, der indgår i det – også forældrene, der føler sig hørt og forstået og har tillid til, at samarbejdet fører til, at de og deres barn/den unge får den rette hjælp.

Fakta:

Projekt Fremskudt Funktion er et tværsektorielt projekt, der har eksisteret siden 2019 og til og med 2021 er finansieret af satspuljemidler.

Formålet med projektet er at forebygge, at psykisk sårbare børn og unge mellem 6 og 18 år står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen i den regionale behandlingspsykiatri, og fordi det samtidigt kan være vanskeligt for kommunerne at hjælpe i nærmiljøet.

Kontaktoplysninger på det øvrige regionsråd

Yderligere oplysninger

APPFWU01V