Skip til primært indhold

Region Syddanmark arbejder på at nedbringe strejkepukkel

Et flertal i Folketinget har vedtaget et indgreb i sygeplejekonflikten gældende fra lørdag den 28. august. Indgrebet betyder, at Region Syddanmark fra næste uge ikke længere udsætter behandlinger og undersøgelser på sygehusene på baggrund af strejken. Den store strejkepukkel betyder imidlertid, at de syddanske borgere i en periode vil opleve længere ventetider på undersøgelser og behandling.

Efter 10 ugers strejke blandt sygeplejerskerne har et flertal i Folketinget valgt at gribe ind og slutte strejken. Dermed kan sygehusene i Region Syddanmark begynde at vende tilbage til en normal drift.

Den lange strejke betyder dog, at der er rigtig mange patienter, der venter på deres undersøgelser og behandlinger, og det vil tage tid at få dem alle sammen igennem, fortæller regionsdirektør Jane Kraglund:

- Nu sætter vi gang i arbejdet med at nedbringe den store pukkel af udskudte behandlinger og undersøgelser. Sammen med sygehusene vil vi over den kommende tid få os et overblik og derefter lave en plan, så vi får hjulpet patienterne bedst muligt og hurtigst muligt. Men vi må forberede os på, at det kommer til at tage tid, og at det vil påvirke vores ventetider på undersøgelser og behandlinger.

I Region Syddanmark er omkring 30.000 patienter blevet berørt af strejken og har fået udskudt aftaler.

Pukkel vil give problemer en tid endnu for nyhenviste patienter

Selvom de strejkeramte sygehusafdelinger nu begynder at tage imod patienter igen, så betyder den store pukkel, at mange patienters indkaldelsesdatoer vil ligge et stykke ude i fremtiden. Sygehusene kan med andre ord ikke nødvendigvis undersøge og behandle patienterne inden for den tid, som patienterne har krav på.

Derfor vil nogle patienter være berettiget til at benytte deres patientrettigheder og blive udredt eller behandlet på et privathospital. Disse patienter får direkte besked om deres rettigheder i deres digitale postkasse eller pr. brev.

Hvordan skal patienterne forholde sig?

Patienter, der har en aftale på et af regionens sygehuse, skal møde op til aftalt tid, med mindre man har taget imod et andet tilbud på et privathospital.

Patienter, der har fået udskudt deres aftaler, og samtidig er berettiget til undersøgelser eller behandling på privathospitaler, kan fortsat benytte den rettighed. Det er beskrevet i brevet til patienterne, hvordan de kan gøre brug af rettigheden.

På grund af strejken er der desværre fortsat lang ventetid på at få hjælp til at blive behandlet på et privathospital. Nogle patienter vil have mulighed for selv at finde et tilbud.  De øvrige patienter vil blive hjulpet så hurtigt som muligt.

Yderligere oplysninger

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU02V