Skip til primært indhold

Ny udviklingsalliance danner grundlag for at løfte det dansk-tysk samarbejde til et nyt niveau

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og ministerpræsident Daniel Günther (CDU) har i dag underskrevet en fælleserklæring om fornyet samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten. Som noget nyt etableres en udviklingsalliance som en ekstra motor i samarbejdet.

På et topmøde i Kiel i dag satte regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og ministerpræsident Daniel Günther (CDU) deres underskrifter på en fælleserklæring om fornyet samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten.

I den nye samarbejdsaftale er regionen og delstaten blandt andet enige om at etablere og understøtte en helt ny dansk-tysk udviklingsalliance, som skal styrke grænseregionen i den nationale og globale konkurrence om udviklingsmidler, talenter og kvalificeret arbejdskraft.

Udviklingsmiljøer bindes sammen

Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark, udtaler:

- Jeg glæder mig over, at vi med underskrivelsen af fælleserklæringen bekræfter det gode dansk-tyske samarbejde. Vi har samtidig taget initiativ til en ny og spændende udviklingsalliance, der skal sikre, at vi står stærkt, når vi skal finde arbejdskraft og sikre os udviklingsmidler. Vi har med aftalen om udviklingsalliancen sammen med delstatsregeringen taget det første skridt til at løfte det dansk-tyske samarbejde til et helt nyt niveau. Ved at binde de mange gode initiativer og stærke udviklingsmiljøer i Syddanmark og Slesvig-Holsten sammen, får vi ekstra motorkraft til og fokus på vores fælles region.

Regionsrådsformanden forklarer, at man med et forum for fælles tiltag på tværs af grænsen blandt andet vil styrke samarbejdet om et mere sammenhængende arbejdsmarked på tværs af grænsen, samle kræfterne inden for fx robotteknologi og finde nye bæredygtige løsninger inden for transport.

Ministerpræsident Daniel Günther roser det dansk/tyske samarbejde:

- Syddanskerne er vores bedste partnere, siger Daniel Günther.

- Vi har intet samarbejde, der fungerer bedre end dette. I de seneste 15 år er samarbejdet blevet helt normalt. Det har vi set i corona-håndteringen ved grænsen, i det fælles studietilbud mellem universitetet i Flensborg og Syddansk Universitet, i udvikling af kulturtilbud og også vedrørende mindretal. Gennem det nu fornyede samarbejde med Syddanmark ønsker vi os mere velstand, vækst og beskæftigelse for borgerne i Slesvig-Holsten. I de kommende år ønsker vi os herudover udvikling af kunstig intelligens, brint-løsninger og bæredygtig energi, og vi ønsker at koncentrere os om klimatilpasning.

Mindretal er vigtige

Også Preben Jensen (V), som er regionens særlige repræsentant for dansk-tysk samarbejde, deltog på topmødet. Han udtaler:

- Vores samarbejde i grænselandet hviler på stærke historiske rødder, og det mellemfolkelige og kulturelle samarbejde udvikler sig positivt. Alt dette kommer ikke af sig selv, så derfor er jeg rigtig glad for, at vi bekræfter det fremtidige samarbejde med samarbejdserklæringen her.

Både regionen og delstaten understreger desuden det danske og det tyske mindretals værdi som brobyggere, og begge parter vil fortsætte med at involvere mindretallene i det dansk-tyske samarbejde.

Desuden er der enighed om at inddrage forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner, kulturinstitutioner, erhvervsliv og andre parter, som kan være med til at bidrage til udviklingen af Region Syddanmark og Slesvig-Holsten.

Kontaktinformation

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, tlf. 25 33 09 82.
Regionsrådsmedlem Preben Jensen (V), særlig repræsentant for dansk-tysk samarbejde, Region Syddanmark, tlf. 40 25 85 78
Kommunikationschef Peter Höver, Statskansleriet, Slesvig-Holsten, tlf. 0049 431 988 1704

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V