Skip til primært indhold

Udviklingsalliance skal sætte fart på grøn omstilling i grænselandet

En ny dansk-tysk udviklingsalliance er på vej. Ambitionen er at sikre en grøn, bæredygtig og konkurrencedygtig grænseregion. Rundt om bordet sidder syddanske kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, delstaten Slesvig-Holsten og regionen.

Målet med den nye udviklingsalliance er at udvikle den dansk-tyske grænseregion til en grøn og bæredygtig foregangsregion og en region, der står stærkt i den nationale og globale konkurrence om udviklingsmidler, talenter og kvalificeret arbejdskraft.

Og det er en ambitiøs partnerkreds, der står bag initiativet, bestående af syddanske borgmestre, erhvervslivet repræsenteret ved bl.a. Danfoss, Syddansk Universitet, delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark.

Invitation til yderligere tyske samarbejdspartnere
På et møde mellem parterne tirsdag blev der bl.a. taget skridt til at invitere flere tyske partnere med i udviklingsalliancen.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), siger:

- Vi har nogle helt særlige og tætte bånd til delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, og udviklingsalliancen giver os det nødvendige fælles forum, hvor vi kan arbejde sammen om at sikre grænselandet som en grøn og bæredygtig region. Det er en stor opgave, som kræver, at vi får en bredere gruppe af slesvig-holstenske samarbejdspartnere med ombord, så dem rækker vi nu hånden ud til.

Kæmpe potentiale siger Danfoss-formand
En anden stor fortaler for alliancen og repræsentant for erhvervslivet, bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen, Danfoss, siger:

- Grænseområdet har et kæmpe stort potentiale, og selvom vi er på vej, er vi slet ikke i mål. Måske kan det skyldes, at det primært har været enkeltpersoner og aktive organisationer, der har drevet udviklingen af grænseregionen. Med en udviklingsalliance kan vi binde alle de gode kræfter sammen og give alle ejerskab til det store fælles projekt, det er at skabe en foregangsregion i Europa.

Det første skridt til den nye dansk-tysk udviklingsalliance blev taget på et topmøde mellem regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og ministerpræsident Daniel Günther (CDU) i august. Her indgik alliancen en fælleserklæring om fortsat samarbejde, som begge parter underskrev.

Partnerkredsen forventer, at den dansk-tyske udviklingsalliance har den samlede stifterkreds på plads i begyndelsen af det nye år. I løbet af sommeren 2022 vil der blive afholdt en større grænseoverskridende udviklingskonference. 

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V