Skip til primært indhold

Unges mentale trivsel i fokus

En vigtig del af den regionale udviklingsstrategi er at fremme borgernes mentale trivsel og skabe gode uddannelsesmiljøer for unges trivsel og sundhed. Som led i arbejdet med trivsel har regionsrådet netop bevilliget støtte til to trivselsprojekter på ungdomsuddannelserne.

Regionsrådet har netop besluttet at støtte fem projekter under den regionale Uddannelsespulje, hvoraf to projekter omhandler unges trivsel og sundhed. Det store fokus på trivsel blandt unge ligger i fin forlængelse af den regionale udviklingsstrategi. 

Formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen (V), siger:

- Unges mentale helbred har længe været en prioriteret indsats i regionen og er ikke mindre aktuelt i lyset af COVID-19-pandemien. Det har været tydeligt i den nyligt overståede ansøgningsrunde, at unges trivsel står øverst på dagsordenen hos flere af de syddanske ungdomsuddannelser, og det er en dagsorden, vi fra Region Syddanmarks side rigtig gerne vil støtte.

Unge og trivsel i fællesskaber

Et af projekterne, der har opnået støtte, er Unge og trivsel i fællesskaber, der støttes med godt 4,1 mio. kr. Projektet involverer 1240 elever og er et samarbejde mellem en række ungdomsuddannelser i regionen, herunder primært erhvervsuddannelser, en forberedende grunduddannelse og en handelsskole.

I Unge og trivsel i fællesskaber centreres aktiviteterne omkring brugen af ABC for mental sundhed, Fællesskab i Fokus (fif) og Klasseledelse, der alle er efterprøvede metoder med fokus på arbejdet med fællesskaber. Metoderne skal være med til at skabe en tryg ramme med faste strukturer, hvor alle elever oplever muligheden for at indgå i et fællesskab ved at aktiveres på nye måder, både i undervisningen og i fritiden.

Indsatsen trækker på erfaringer fra det succesfulde projekt Fremskudt Trivselsberedskab, der blev støttet af regionen i 2018 og havde til formål at spotte og tage hånd om sårbare unge. En vigtig erfaring fra dét projekt var, at det kan være vanskeligt at inkludere sårbare unge i fællesskaber, og at arbejdet med elevernes trivsel derfor hænger tæt sammen med fokus på fællesskaber i læringsmiljøet. Fremskudt Trivselsberedskab medførte, at flere unge i dag trives og fastholdes i deres uddannelse.

Tilslutning til nationalt partnerskab

Jf. Sundhedsaftalen 2019-2023 er det aftalt med de syddanske kommuner at anvende det nationale partnerskab ABC for mental sundhed til at nå målsætningen om at reducere antallet af unge, som mistrives mentalt. På møde i regionsrådet den 14. december 2020 blev der godkendt et forslag om at arbejde med ABC for mental sundhed, ligesom regionen har arbejdet med partnerskabet Røgfri Fremtid.

Første udmøntning af forslaget var, at regionsrådet på møde i marts 2021 besluttede, at Region Syddanmark tilslutter sig som partner i ABC for mental sundhed. Det næste skridt er at få beskrevet et projekt med en særlig og styrket indsats for mental sundhed blandt børn og unge – som regionens bidrag til partnerskabet “ABC for mental sundhed”. Forventningen er, at dette projekt forelægges regionsrådet til september.

Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

APPFWU02V