Skip til primært indhold

To regioner skal sammen drive specialrådgivning til børn og unge med høretab

Region Nordjylland og Region Syddanmark vil også i 2021/22 tilbyde specialrådgivning til børn og unge med høretab i hele landet. Sammen har de to regioner netop vundet Socialstyrelsens udbud, der endnu engang tildeler dem rollen som VISO-leverandører på området.

Børn og unge, der lever med et hørehandicap, vil også det kommende år kunne få specialrådgivning og hjælp i hverdagen fra konsulenter fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Region Syddanmark og Området for Kommunikation og Specialpædagogik i Region Nordjylland.

Siden 2016 har rådgivningen været drevet af et konsortium bestående af Region Nordjylland og Region Syddanmark, som har mangeårig erfaring og viden på området. Konsortiet er med til at sikre et højt specialiseret fagligt miljø, hvor de to regioner samlet set leverer ydelser på de områder og målgrupper, som Socialstyrelsen stiller krav om i udbuddet af VISO-ydelser til børn og unge med høretab. Ydelserne kan være telefonrådgivning, kurser eller videokonsultationer for forældre eller specialistrådgivning til kommunale udredninger eller til medarbejdere som pædagoger eller lærere, der skal passe eller undervise børn og unge med høretab.

Det er nu anden gang, at de to regioner vinder udbuddet om at tilbyde specialrådgivning til børn og unge mellem 0 og 18 år med høretab i hele Danmark.

Formand for Social- og psykiatriudvalget i Region Syddanmark Thies Mathiasen (DF) siger:

- Det er rigtig glædeligt, at vi i godt samarbejde med Region Nordjylland igen kan løfte denne specialiserede opgave. Vores omfattende erfaring på området gør, at vi for eksempel hurtigt kan træde til med specialiseret viden, når en kommune vurderer, at der er behov for en særlig indsats over for et barn eller en ung med høretab. Vores ekspertviden hjælper børn, unge og deres familier med at håndtere hverdagen så godt som muligt og ud fra det behov, de står med. 

Formand for Socialudvalget i Region Nordjylland Vibeke Gamst (K), siger:

- Vi er stolte af, at vi sammen med Region Syddanmark kan fortsætte som leverandører af landsdækkende ydelser, som kræver en høj specialisering og stort vidensniveau for at kunne hjælpe målgruppen, pårørende og kommunerne. På den måde kan vi finde den løsning, der passer bedst til den enkelte.

Hjælp på alle niveauer

De børn og unge, der modtager hjælp fra specialrådgivningen, er kendetegnet ved at have et høretab, som kan være medfødt, gradvist tiltaget eller akut opstået. Høretab i den tidlige barndom kan betyde, at barnet eller den unge får betydelige kommunikationsvanskeligheder, og de kan have konsekvenser for barnets udvikling og trivsel.

De to regioner tilbyder, ud over rådgivning til barnet eller den unge, også hjælp til børnenes forældre samt fagpersoner i dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og andre relevante fagpersoner. Ydelserne omfatter rådgivning, udredning, kurser og materialeproduktion.

Rådgivningen foregår i et tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller lignende instans i barnets eller den unges hjemkommune og med de audiologiske afdelinger.

Specialrådgivningen bidrager desuden med at opsamle, bearbejde og formidle viden på høretabsområdet.

Fakta

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) er den nationale enhed under Socialstyrelsen, som leverer landsdækkende rådgivning og ydelser til f.eks. kommuner, fagfolk eller borgere på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Siden 2014 har de haft ansvaret for koordinering af specialrådgivning til specifikke målgrupper (VISO-KaS), som specialrådgivningen til børn og unge med høretab er en del af.

I 2020 igangsatte Socialstyrelsen et nyt udbud af ydelsen med specialrådgivning. Region Nordjylland og Region Syddanmark bød sammen på opgaven og vandt i april 2021 udbuddet.

Udbudssummen er på 27,9 mio. kr.

Kontrakten med Socialstyrelsen omfatter levering af specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion vedr. børn og unge (0-17 år) med høretab samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med målgrupperne.

Den nuværende kontrakt løber indtil 31. september 2021, og den nye kontrakt løber til 31. december 2022.

Yderligere information

Vibeke Gamst (K), formand for Socialudvalget i Region Nordjylland, tlf.: 25 55 93 35, mail: vig@rn.dk 

Thies Mathiasen (DF), formand for Social- og psykiatriudvalget, Region Syddanmark.

Formand for Social- og psykiatriudvalget

APPFWU01V