Skip til primært indhold

Status på COVID-19-vaccination i Region Syddanmark

Region Syddanmark vil løbende orientere om status på COVID-19-vaccinernes udrulning i regionen. Dette er status for uge 13 og 14.

Region Syddanmark har modtaget 71.120 doser vaccine mod COVID-19 til brug i uge 13 og 14.

 • Pfizer/BioNTech har samlet leveret 65.520 doser i uge 13 og 14.
 • Moderna har leveret 5.600 doser i uge 14.

Hvordan fordeles vaccinerne?

Begge vacciner vil blive brugt til:

 • Færdigvaccination af borgere over 85 år og borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet.
 • Vaccination af borgere i målgruppe 5, 6, 7 og 8. Grupperne består af borgere med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, uundværlige pårørende til borgere med særlig øget risiko samt borgere i aldersgrupperne 80-84 år og 75-79 år.
 • De første vaccinationer af målgruppe 9, som er borgere mellem 65 og 74 år. De ældste årgange inviteres først.

Hvor langt er Region Syddanmark med vaccinerne?

Leveringen i forrige uge - uge 12 - på 31.800 vaccinedoser fra Pfizer/BioNTech og Moderna blev brugt til borgere over 85 år, borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet, og borgere med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 samt til målgruppe 7 og 8, som er borgere mellem 75 og 84 år.

Vaccinationer af sundhedspersonale med AstraZeneca har været sat på pause af

Sundhedsstyrelsen siden 11. marts. Pausen varer til og med 18. april.

Status pr. 8. april 2021 for 1,2 mio. syddanskere

 • Region Syddanmark har modtaget 71.120 doser vaccine mod COVID-19 i uge 13 og 14.
 • Doserne er 65.520 fra Pfizer/BioNTech og 5.600 doser fra Moderna.
 • 167.751 syddanskere har fået første vaccination. Det svarer til 13,7 pct. af regionens befolkning.
 • 94.645 syddanskere har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.
 • 61 pct. af personalet på sundheds- og ældreområdet på sygehuse, hos kommuner, i praksis og i ambulancerne har fået første vaccination.
 • 29 pct. af personalet på sundheds- og ældreområdet på sygehuse, hos kommuner, i praksis og i ambulancerne har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.
 • Region Syddanmark har modtaget i alt 310.505 doser COVID-19-vaccine.

Kilde: Statens Serum Institut

APPFWU02V