Skip til primært indhold

Realdania, KL og regionerne sætter turbo på de danske kommuners klimakamp

I et helt nyt klimapartnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner inviteres samtlige af landets kommuner til at blive en del af klimaprojektet DK2020. Her skal de udvikle lokale klimaplaner med et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalens mål og skriver dermed verdenshistorie i kampen for klimaet.

Klima er en stærk regional- og kommunalpolitisk dagsorden. Kommunerne har i årevis arbejdet målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket, og i regionerne har man vedtaget ambitiøse mål for klima og bæredygtighed. 

 
Nu skal et stort, fælles bidrag på 45 mio. kroner fra Realdania, KL og landets fem regioner sætte turbo på det arbejde og give samtlige af landets kommuner mulighed for at udvikle sammenlignelige klimaplaner med et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalen. Metoden til disse klimaplaner er udviklet af det ambitiøse internationale bynetværk C40.
 
20 pilotkommuner er allerede, under overskriften DK2020, i gang med at udarbejde lokale, ambitiøse planer, der viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050. De internationale standarter fra C40 er i pilotprojektet blevet tilpasset dansk kontekst, og nu inviteres de øvrige kommuner med i den nye fælles indsats ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’. 

KKR: Klimapolitik er lokalpolitik

Selvom langt de fleste kommuner har mål for CO₂-reduktion og ambitiøse planer for vejen derhen, er det ganske få kommuner, hvis klimaplaner i dag flugter med Parisaftalens mål. Det skal det nye partnerskab være med til at ændre.

HP Geil, formand for KKR Syddanmark og borgmester i Haderslev, siger:

- I mange år har kommunerne været med til at drive klimaindsatsen – og med DK2020 sætter vi for alvor skub i arbejdet. DK2020-samarbejdet betyder, at vi i fællesskab viser vejen mod en CO2-neutral fremtid for hele landet. KKR Syddanmark har afsat fælles ressourcer til at understøtte arbejdet, og vi ser frem til en travl, men også udbytterig periode fremadrettet. Region Syddanmark og KKR Syddanmark har lavet en samarbejdsaftale, hvor vi sikrer en god organisering for arbejdet med DK2020 i Syddanmark. Derved får vi et stærkt grundlag for, at kommunerne kan udvikle klimahandleplaner, der kan styrke indsatserne inden for bæredygtighed, klimatilpasning og CO2-reduktion.

 

Region Syddanmark: I fællesskab kan vi gøre en forskel lokalt og regionalt

Det bliver KL’s fem Kommune Kontakt Råd (KKR) og regionerne, der samarbejder om at organisere opgaven med at rådgive de nye kommuner i ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’ og facilitere deres arbejde med at udvikle klimaplaner.
 
Stephanie Lose (V), regionsrådsformand for Region Syddanmark siger:
 
”I Region Syddanmark mener vi, at vejen til en grøn omstilling af samfundet går gennem stærke og forpligtende partnerskaber. DK2020 er et eksempel på sådan et partnerskab, hvor vi allerede har arbejdet sammen med Assens, Vejle, Sønderborg, Middelfart og Fredericia Kommune om deres klimaplaner. Det har været et godt og frugtbart samarbejde, for vel mærkes klimaudfordringerne lokalt, men de kan kun løses gennem fælles indsatser. I Region Syddanmark glæder vi os over, at DK2020 nu inviterer alle kommuner i Syddanmark – ja i hele landet – så der kan komme fart i den grønne omstilling”..

Realdania: Kommunernes viden er værdifuld for C40

Det er første gang, det internationale bynetværk C40’s standart for klimaplanlægning bliver brugt i den her skala, og dermed er landets kommuner med til at skrive verdenshistorie i klimakampen. 
 
I Realdania ser adm. direktør, Jesper Nygård, frem til at følge kommunernes arbejde og bringe al den værdifulde viden, de danske kommuner genererer, videre ind i det globale arbejde i C40.
 
- Jeg er utrolig glad for at kunne løfte sløret for vores nye partnerskab med KL og regionerne, fordi det giver en fuldstændig unik mulighed for at sætte de danske byer, kommuner og regioner, som allerede yder et kæmpe bidrag til den grønne omstilling, helt i front i kampen for klimaet. Det er intet mindre end et stykke verdenshistorie, at samtlige kommuner nu får mulighed for at udvikle klimaplaner, der lever op til målet i Parisaftalen, og det kommer uden tvivl til at sætte markante og positive aftryk i arbejdet med at nedbringe udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Det er fantastisk, at vores partnerskab med C40 kan nyttiggøres på denne måde i en dansk sammenhæng,” siger Jesper Nygård.   

Opbakning fra klimaministeren

Fra klimaministeren er der stor opbakning til det nye partnerskab og det kommende arbejde i DK2020:
 
- Stor ros skal lyde herfra. Det er helt afgørende for 70 pct.-målsætningen, at den bliver forankret lokalt i regioner og kommuner – ikke mindst for at styrke den folkelige opbakning. Derfor er det virkelig positivt, at DK2020-initiativet nu rulles ud til samtlige kommuner og regioner, hvor man lokalt kan tilrettelægge ambitiøse klimaplaner, der spiller sammen med det nationale niveau. Der ligger for eksempel et stort potentiale i energirenovering af de kommunale og regionale bygninger og i at komme af med de sidste olie- og gasfyr, som både kan være med til at skabe grønne arbejdspladser, godt indeklima og CO2-reduktioner – til gavn for både klimaet og økonomien. Mit ministerium står klar til at indgå i dette spændende samarbejde på klimaområdet,” siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen.
 
Læs mere om ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’ og hvordan man som kommune kan ansøge om at være med her (www.realdania.dk/dk2020)

Fakta: Mere om ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’

Alle landets kommuner kan fra 17. september og frem til 21. oktober søge om at blive en del af ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’. Igen i 2021 åbner endnu en ansøgningsrunde.   
Realdania, KL og regionerne bidrager hver med 15 mio. kroner til ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’, hvilket giver mulighed for at invitere alle landets kommuner med i projektet fordelt over to runder.
 
Opgaven med at rådgive de kommuner, der fremover bliver en del af DK2020, og facilitere deres arbejde med at udvikle klimaplaner, organiseres i samarbejde mellem hver af de fem regioner og KL’s Kommune Kontakt Råd (KKR) i. Den grønne tænketank CONCITO er overordnet projektleder, sekretariat og videnspartner i projektet. 
KKR er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i hver af landets fem regioner, der varetager kommunernes interesser.  
Fakta: Mere om DK2020 – de første 20 kommuner
Realdania etablerede i 2019 projektet DK2020, hvor 20 danske kommuner har gennemgået et forløb, der ruster dem til at videreudvikle, opgradere eller tilpasse deres eksisterende klimaarbejde til den globale ”best practice” på området og i sidste ende udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens 1,5°C målsætning.
 
Kommunernes klimaplaner vil blandt andet indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimaneutrale senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser. Undervejs har de 20 kommuner fået teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra C40 og den grønne tænketank CONCITO, så planerne lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.
 
De 20 første kommuner i DK2020 er Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.
 
Baggrunden for DK2020 er rapporten ”Deadline 2020”, som det internationale bynetværk C40 udgav sammen med konsulentbureauet Arup i 2016 i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40% af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner.
 
Efter at have udgivet Deadline2020 rapporten har C40 udarbejdet en global vejledning i, hvordan bynetværkets 96 medlemsbyer kan udarbejde klimaplaner, der kan levere Parisaftalens mest ambitiøse 1,5°C målsætning. Og det er denne globale og ambitiøse tilgang, de danske kommuner skal realisere gennem DK2020. 

Kontakt for yderligere info

HP Geil
Formand for KKR Syddanmark og borgmester i Haderslev
+ 21696471

Stephanie Lose
Regionsrådsformand i Region Syddanmark

+45 2533 0982

Jesper Nygård
Adm. direktør i Realdania
Via presserådgiver Pernille Isaksen +45 2677 4086

Dan Jørgensen
Klima-, energi- og forsyningsminister
Via Klimaministeriets pressetelefon: +45 4172 3805

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden
Via Region Hovedstadens pressevagt: +45 7020 9588

Heino Knudsen
Regionsrådsformand i Region Sjælland
+45 5114 5496

Anders Kühnau
Regionsrådsformand i Region Midtjylland
+45 2360 2768

Ulla Astman
Regionsrådsformand i Region Nordjylland
+45 3023 6454

 

APPFWU02V