Skip til primært indhold

Det stigende smittetryk i Odense medfører restriktioner på OUH, i psykiatrien og på socialområdet

Både på Odense Universitetshospital, i psykiatrien og på socialområdets afdelinger og tilbud i Odense indfører man fra i dag restriktioner, som betyder at der kun må komme én besøgende pr. patient/borger ad gangen. Det gælder foreløbig frem til 22. september.

Pårørende til patienter på OUH og de psykiatriske afdelinger samt pårørende til borgere på sociale tilbud i Odense skal tage ekstra hensyn i de kommende 14 dage.
Region Syddanmark indfører som følge af de stigende smittetal restriktioner på antallet af besøgene. Frem til den 22. september kan borgere og patienter kun få besøg af én pårørende.


Odense Universitetshospital tillader kun én pårørende eller ledsager

På OUH i Odense må indlagte patienter kun modtage besøg af én pårørende ad gangen og kun tage én ledsager med til konsultationer, besøg i ambulatorier og lignende.

Som det også gjaldt i foråret, kan der dog gøres undtagelser for pårørende til kritisk syge, døende eller børn.
Hvis der er for lidt plads i forhold til afstandskravet, kan pårørende blive bedt om at vente udenfor.  Hospitalet vil, ligesom i foråret, gennemføre konsultationer via telefon eller video, når det kan lade sig gøre. På samme måde opfordres pårørende til at deltage på telefon eller video.


Psykiatriens tilbud i Odense strammer også op

Psykiatrien i Region Syddanmarks afdelinger i Odense, som tæller Børne- og Ungdomspsykiatrien, Psykiatrisk afdeling Odense, Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere, ATT og Telepsykiatrisk Center indfører også fra i dag tirsdag 8. september, at patienter og borgere kun må få besøg af én pårørende ad gangen.
For at mindske smitterisikoen skal medarbejdere arbejde hjemmefra, hvis det kan lade sig gøre. Det er primært administrativt personale i et begrænset antal.
Hvis de midlertidige restriktioner i Odense får betydning for borgernes behandlingstilbud, vil de blive kontaktet af afdelingen.


Begrænsning i besøg på de sociale tilbud

Det stigende smittetryk i Odense får også konsekvenser på regionens tilbud på socialområdet. Her er der også indført besøgsrestriktioner. Forældre og pårørende opfordres til at besøge følgende sociale tilbud én ad gangen:


- Bihuset – døgntilbud og aflastningstilbud til børn med autisme
- Stjernen – tilbud til fysisk og psykisk handicappede børn
- Center for Kommunikations- og velfærdsteknologi


De sociale tilbud opfordrer også alle administrative medarbejdere til at arbejde hjemme, ligesom man begrænser mødeaktiviteter og udskyder besøg af eksterne folk på matriklerne, som for eksempel håndværkere. Alt sammen for at minimere risikoen for smittespredning.

 

Yderligere oplysninger

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21

Christian Schacht-Magnussen

Socialdirektør


20540002
APPFWU01V