Skip til primært indhold

Region Syddanmark opruster på høreområdet

Region Syddanmark investerer i to hørebokse. De skal hjælpe høreklinikkerne i Middelfart og Svendborg med at overholde de nye COVID-19-afstandskrav og nedbringe ventetiderne på høreområdet. Ventetiderne er faldet støt de seneste to år, men udviklingen er blevet bremset af corona-krisen.

Region Syddanmark har siden 2018 arbejdet målrettet på at nedbringe ventetiden på høreområdet. Arbejdet har båret frugt, men corona-krisen har gjort det sværere at fortsætte de gode toner. 
 
Derfor bliver Sundhedsudvalget på dets møde 24. november orienteret om, at regionen indkøber to hørebokse til høreklinikkerne i Middelfart og Svendborg. Det sker, fordi ventetiden de to steder, trods et generelt fald, stadig ligger på 25 uger.
 
Målet er at få ventetiden ned på tre måneder, som er den regionale målsætning. Det er allerede lykkes i Esbjerg og Sønderborg, hvor ventetiden ligger på henholdsvis 6 og 9 uger, men i Middelfart og Svendborg er ventetiden stadig for lang.  
 
Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget, glæder sig over den nye investering: 
 
- Vi har set et flot og løbende fald i ventetiderne på høreområdet, siden regionen satte en handlingsplan i gang på området i 2018. Det fortjener høreklinikkernes personale en stor ros for, da de har knoklet løs for at nedbringe ventetiderne - både før og efter coronaen ramte. Men høreområdet har været ramt hårdt under corona-krisen. Dels fordi personalet har været udlånt til at lave corona-tests, og dels fordi vi har skullet tage hensyn til ekstra afstand og skærpet hygiejne. I Svendborg og Middelfart har vi nogle begrænsninger i de fysiske rammer, og det har desværre påvirket ventetiderne. Derfor er det både glædeligt og tiltrængt, at vi nu får to nye hørebokse, så vi kan få gjort noget ved ventetiderne.

Finansieret på 2021-budgettet

Prisen for de to hørebokse lyder på i alt på godt 1 million kroner, og pengene er allerede sat af i budgettet for 2021. De endelige detaljer omkring bevillingen lægges fast på regionsrådsmødet i december. 
 
Planen er, at de to nye hørebokse står klar til brug i Middelfart og Svendborg i februar og marts 2021. Og når de er installeret og klar, vil de to høreklinikker kunne lave høreprøver på ca. 1.800 borgere med henblik på udlevering af høreapparat om året. Dertil kommer opfølgende servicebesøg, hvor der laves tilpasninger og justeringer på udleverede høreapparater.

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V