Skip til primært indhold

Flere ambulante behandlinger og kontroller i speciallægepraksis

Regionsrådet har godkendt en plan, der skal bidrage til, at flere syddanskere kan få en tid hos en praktiserende speciallæge.

Med en bevilling på 13,7 mio. kroner styrker regionsrådet behandlingsmulighederne inden for seks lægelige specialer.
 
Inden for nogle af specialerne øger det kapaciteten, så flere syddanskere kan få en tid til behandling hos en praktiserende speciallæge i stedet for at skulle på sygehus, mens det på andre områder vil bidrage til at mindske ventetiden til de behandlinger, der allerede foregår i speciallægepraksis.
 
En arbejdsgruppe har udarbejdet nye visitationsregler som tydeliggør, hvornår patienten skal behandles hos egen læge, en praktiserende speciallæge eller på et sygehus. 
 
Intentionen med de nye regler er at flytte flere opgaver fra sygehusene over til de praktiserende læger og speciallæger. 
 
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:
 
- Vi vil gerne give syddanskerne en mere finmasket lægedækning, så man nemmere kan komme i ambulant behandling eller til kontrol i sit nærområde. Derfor skruer vi op nu op for den samlede kapacitet i forhold til de praktiserende speciallæger, så de kan tage imod flere patienter. Samtidig forventer vi, at de nye visitationsregler vil føre til, at mere foregår hos egen læge.

Flere praktiserende speciallæger

Planen medfører, at den samlede kapacitet inden for seks lægelige specialer i speciallægepraksis øges.
 
Det drejer sig om dermatologi (hudsygdomme), gynækologi (kvindesygdomme), neuromedicin (sygdomme i nervesystemet), ortopædkirurgi (sygdomme i led, knogler, muskler), kirurgi (fx fordøjelsessystemet, åreknuder, urinveje) og øre-næse-hals-området.
 
Kapacitetsudvidelsen sker enten ved, at der oprettes flere ydernumre inden for specialet, at nuværende deltidsydernumre opnormeres til fuldtidsydernumre eller at der skal indgås nye aftaler med praktiserende speciallæger, som vil føre til, at de kan tage imod flere patienter.
 
Et ydernummer er et registreringsnummer, der giver eksempelvis praktiserende speciallæger mulighed for at få betaling for deres ydelser fra regionen.
 
Udvalgsformand Bo Libergren (V) fra regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen siger:
 
- Planen er et udtryk for, at vi ønsker at flytte flere opgaver ud til praktiserende læger og speciallæger. Der er ingen grund til, at man som borger skal køre langt til et sygehus for at få en undersøgelse, man lige så godt kunne have fået i det område, man bor.

Konkrete tiltag vedtaget

Den plan, som regionsrådet nu har nikket til, indeholder både konkrete tiltag og tiltag, der ikke er helt på plads endnu.
 
Allerede nu ligger det dog fast, at Fyn skal have en fuldtidspraktiserende hudlæge mere.
 
Det er også besluttet, at der i Brørup/Grindsted-området skal oprettes et fuldtidsydernummer til en praktiserende gynækolog.
 
Endvidere er det besluttet at opgradere to deltidspraksis i neuromedicin i Odense og Sønderborg til fuldtidspraksis samt at opgradere en deltidspraksis i gynækologi i Odense til en fuldtidspraksis. 
 
Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) fra regionens sundhedsudvalg siger:
 
- Jeg glæder mig over, at vi sætter initiativer i gang, der skal give syddanskerne gode behandlingsmuligheder tæt på hjemmet. Vi når ikke hele vejen med denne plan, men det er et vigtigt skridt og klart signal om, at vi arbejder for at sikre borgere og patienter i Region Syddanmark et højt kvalificeret sundhedsvæsen, der opleves som nært, imødekommende og sammenhængende.

En del af budgetforliget 2019

Aftalen om flytning af opgaver fra sygehus til speciallægepraksis udspringer af regionsrådets budgetforlig i 2019.
 
Et bredt flertal i regionsrådet står bag aftalen, der blev vedtaget 23. november 2020. Dog stemte Enhedslisten imod, mens SF undlod at stemme. 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V